Мета та завдання

Метою наукового видання «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень в галузі педагогіки.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі педагогіки;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень педагогічної науки;

- сприяти розвитку наукової педагогічної школи  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.