ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.23

Ключові слова:

тайм-менеджмент, управління часом, методи тайм-менеджменту, «поглиначі» часу, майбутні педагоги.

Анотація

У статті подано теоретичний аналіз такої системи гнучких умінь, як тайм-менеджмент. На основі теоретичних досліджень економістів, фінансистів, психологів, філософів, педагогів А. Гаст, П. Друкер, Т. Дудки, С. Іваницької, С. Кові, К. Меллер, Т. Пітерс, Ф. Тейлор та інших доведено, що тайм-менеджмент є однією з найважливіших навичок для професійного зростання кожного фахівця. Під тайм-менеджментом ми розуміємо володіння людиною певним набором методик і технік, які дозволяють раціонально використовувати час. Автори згодні з вітчизняними та зарубіжними колегами в тому, що тайм-менеджмент об’єднує кілька етапів: аналіз – процес, що дозволяє виявити нераціональне використання робочого часу; визначення цілей – етап, під час якого необхідно відповісти на питання, навіщо тайм-менеджмент взагалі потрібен для конкретної людини; планування, під час якого складається перелік завдань, які необхідно виконати за певний проміжок часу; знаходження методів боротьби з причинами витрат часу, яке передбачає, що в ході попереднього аналізу ці причини були виявлені і є потреба ліквідувати їх. Тайм-менеджмент є важливою гнучкою навичкою у професійній діяльності й майбутніх педагогів. Навчитися раціонально використовувати власний час, а потім навчити цьому і своїх вихованців є важливим освітнім завданням і вихователя, й учителя початкових класів. Від планування заняття чи уроку залежатиме не тільки виконання навчальної програми, а й всебічний розвиток особистості дитини. У статті подано практичний досвід навчання майбутніх педагогів методів та технік тайм- менеджменту. Використана форма заняття – тренінг – та ознайомлення з методами «Помідоро», «Швейцарский сир», «Жаба на сніданок» показали, що такі методичні рішення є дієвими й дають якісні зміни в отриманих результатах.

Посилання

Водянка Л. Д., Тодорюк С. І., Карп А. Г. Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 119–123.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. Київ : Юрінком Інтер, 2021. 1144 с.

Іванова Г. Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів. Педагогіка вищої та середньої школи. 2017. № 1 (50). С. 282–292.

Маруховська-Картунова О. О. Тайм-менеджмент: сутність, багатоманітність визначень та основні типи. Віртус. 2017. № 14. С. 87–90.

Основні методи тайм-менеджменту. URL: https://sbm.pnu.edu.ua/2018/11/18/osnovni-metody-tajm-menedzhmentu/.

Сучасний Оксфордський словник англійської мови. URL: https://www.lexico.com/definition/management.

Топ-10 найбільш затребуваних умінь та навичок на найближчі 10 років: дослідження FORBES. URL: https://nqa.gov.ua/news/top-10-najbils-zatrebuvanih-umin-ta-navicok-na-najblizci-10-rokiv-doslidzenna-forbes/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23