ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.26

Ключові слова:

соціальна робота, загальні тенденції, соціальні виклики, інноваційні практики соціальної роботи, зарубіжні технології соціальної роботи.

Анотація

У статті розкрито загальні тенденції та особливості соціальної роботи у Європі та світі. Зазначено, що в умовах війни та в післявоєнний період у практиці соціальної роботи в Україні з метою надання ефективної допомоги клієнтам та вирішення їхніх соціальних проблем доцільним є використання потенціалу апробованих інноваційних зарубіжних технологій. У процесі дослідження виявлено, що для підвищення професійних компетенцій соціальних працівників доцільно застосовувати найважливіші міжнародні теоретичні та практичні досягнення у галузі інноваційних концепцій та методів ведення соціальної роботи. Обґрунтовано доцільність застосування зарубіжних практик у поєднанні з вітчизняними технологіями соціальної роботи з метою соціальної євроінтеграції в умовах сучасних соціальних викликів. Окреслено специфіку застосування нових практик соціальної роботи у Республіці Польща та здійснено аналіз практичних здобутків упровадження практичної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі на рівні ліценціату та магістерських студій в умовах сьогодення, які конституюються на реалізації сучасних інноваційних технологій та практик соціальної роботи. За результатами компаративного аналізу результатів дослідження встановлено, що інноваційні практики соціальної роботи, побудовані на європейських засадах практичного навчання через досвід, під керівництвом досвідчених наставників і керівників мають тенденцію до активного впровадження у соціальній сфері в сучасних умовах України. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розширення спектру застосування означених технологій на лінії підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи в умовах неформальної та інформальної освіти.

Посилання

Бенера В. Є., Шевченко Ж. М. Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Республіки Польща : монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. 435 с.

Коляденко С. М. Технологія соціальної роботи зі студентською молоддю в умовах ЗВО. Педагогіка XXI століття: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія : у 2-х ч. / відп. за випуск О. Є. Карпенко. Львів ; Торунь : Ліга-Прес, 2021. С. 225–258. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-241-1-9.

Новацка У. Організація педагогічних практик студентів математично-природничого факультету вищої педагогічної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2002. 24 с.

Шевченко Ж. M. Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Кривий Ріг, 2019. 24 с.

Шеремет M. К., Ленів З. П., Лобода В. В., Максимчук Б. А. Стан сформованості смарт-інформаційного критерію готовності фахівців до реалізації інклюзії в освіті. [Рівень розвитку розумної інформації – критерій готовності спеціалістів до впровадження інклюзії в освіті]. Інформаційні технології і засоби навчання. № 72. С. 273–285. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561.

Agius A. Standards in social work practice meeting human rights. Agius A. (ed.). International Federation of Social Workers European Region. 2010. URL: http://cdn.ifsw.org/assets/Standards_meeting_Human_Rights-Final_Report_pdf.

Barszczewski T., Duranowski W., Omen M., Pankiv O., Rymsza, A. Przedsiębiorczość społeczna a praca. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 2014. URL: https://silo.tips/download/redakcja-naukowa-olga-pankiv-wojciech-duranowski-przedsibiorczo-spoeczna-a-praca.

Benera V. Ye. Іndividual support of professional development of the future teacher's personality. I LIFELONG LEARNING: TRENDS, HALLENGES, PROSPECTS: the collective monograph /еdited by N. Demyanenko, V. Benera. International Science Group. Boston: PRIMEDIA Launch, 2021. P. 222–249. DOI: https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-9.

Benera V., Shevchenko Zh., Kolyadenko S., Vynogradova O., Averina K., Furdui. S. Supervision Support of Practical Training of Social Work Specialists: Polish Experience. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2021. Volume 13, Issue 4, pages: 310–328. DOI: | https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/484 ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270. file:///C:/Users/user/Downloads/3591-Article%20Text-15238-1-10-20211214%20(5).pdf.

Benera V. Ye. Supervisory support in social work (on the example of WMU in Olsztyn and PA in Slupsk (Republic of Poland). I LIFELONG LEARNING: TRENDS, HALLENGES, PROSPECTS: the collective monograph /еdited by N. Demyanenko, V. Benera: іnternational Science Group. Boston: PRIMEDIA Launch, 2021. P. 310–328. DOI: https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-11.

Brauns H. J., Kramer D. Social Work Education and Professional Development, w: Social Work and the European Community, (eds.) Hill, M., Jessica Kingsley. 1991.

Grewiński M., Krzyszkowski J. Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Grewińskiego i Jerzego Krzyszkowskiego. Publikacja przeznaczona jest do bezpłatnej dystrybucji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. 2011. 126 р.

Geissler B., Hees G. van. Student supervision in a new perspective, w: Supervision meets education. Supervision in the Bachelor of Social Work in Europe, (eds.) Hees, G. van, Geissler-Piltz, B., CESRT Research Center Social Integration, Faculty of Social Studies, Zuyd University of Applied Sciences. 2010.

Hussein S. Social work qualifications and regulation in European Economic Area (EEA), London – General Social Care Council, 2011.

Karagodina O., Baіdarova O. Superwizja w pracy socjalnej na Ukrainie: wymagania rzeczywistośc. Akademia Pracy i Stosunków Socjalnych Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. Kijów, Ukraina. Warszawa, 2013. URL: https://www.academia.edu/42558423/Superwizja_pracy_socjalnej_na_Ukrainie.

Superwizja Pracy Socjalnej / Pod redakcją Mirosława Grewińskiego i Bohdana Skrzypczaka. Projekt wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiego Funduszu Spolesznego. Warszawa, 2013. 426 р.

Trawkowska D. Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej i w pracy socjalnej – czego i dlaczego mamy się bać? Problemy Polityki Społecznej, 2012, 19, 125–128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23