КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ РОБОТОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.28

Ключові слова:

управління, менеджмент, управління соціальною роботою, мета, принципи, рівні управління соціальною роботою.

Анотація

Необхідність підвищення ефективності управління соціальною роботою актуалізує процес розкриття її особливостей. Метою статті є узагальнення та систематизація теоретичних і практичних доробок зарубіжного і вітчизняного досвіду організації процесу управління соціальною роботою. Зокрема, визначено, що поняття «управління» і «менеджмент» є синонімами лише стосовно цілеспрямованої та узгодженої роботи колективів людей. Наголошено на тому, що розкриття категорії «управління соціальною роботою» передбачає її аналіз у певних площинах, зокрема організаційно-структурний та функціональний зміст управління; управління як вид професійної діяльності; управління як наука та навчальна дисципліна та ін. Управління соціальною роботою розуміємо як процес постановки цілей, завдань та організацію практичної діяльності людей задля їх досягнення та виконання. Головна мета управління соціальною роботою полягає у плануванні, організації, реалізації та моніторингу діяльності установи/організації щодо задоволення потреб клієнтів. Досягнення мети будь-якої активності стає можливим за рахунок дотримання конкретних висхідних пунктів. Здійснено класифікацію принципів управління соціальною роботою: принципи, пов’язані з професійними цінностями; принципи, пов’язані з адміністративними функціями; загальні принципи. До рівнів управління соціальною роботою віднесено адміністративний, виконавчий і наглядовий (операційний, або нижчий, рівень). Наголошено на тому, що дотримання ієрархічної багаторівневої системи управління дає змогу набути сучасній соціальній роботі ознак ефективності та результативності, системності та громадської всеосяжності. Розкриття особливостей управління соціальною роботою у сучасному вимірі актуалізує потребу висвітлення власне технологій управління на державному і регіональному рівнях.

Посилання

Андрущенко В. П. Соціальна робота: менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник. Київ : ДЦССН, 2013. 276 с.

Дєдов Є. Г. Мета як сутнісна й змістовна категорія менеджменту соціальної роботи. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2007. № 6(123). С. 67–71.

Козуб О. О. Менеджмент соціальної роботи як сучасний напрям управлінської діяльності. Грані. Соціологія. 2012. № 3(83). С. 70–73.

Коляда Н. М., Левченко Н. В. Менеджмент соціальної роботи: теоретичний аспект. Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали. 2017. С. 117–120.

Лукашевич М. П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2017. 296 с.

Шендеровський К. Менеджмент соціальної роботи : посібник. Київ : Главник, 2017. 207 с.

Downes P. Complexity in social work. International Journal of Emotional Education, 2018.

(2), pp.167–168. URL: https://www.routledge.com/ Complexity-and-Social-Work/Ewijk/p/

book/9781138089334.

Johns G. Comportament organizaţional. Editura Economică : Bucureşti, 2018. URL: https://conspecte.com/managementul-resurselor-umane/comportament-organizational.html.

Mincer J. The Production of Human Capital and The Lifccyclc of Earnings: Variations on a Theme. Working Paper of the NBER, 2014. Aug. № 4838. URL: https://www.jstor.org/stable/2535400.

Weinbach R. W. The Social Worker As Manager. White Plains, Longman, New York, 2011. 108 р. URL: https://www.goodreads.com/book/show/8728949-the-social-worker-as-manager.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23