МІСЦЕ І РОЛЬ ПРОГРАМ ОБМІНУ В ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.4

Ключові слова:

академічна мобільність, форми академічної мобільності, програми обміну, професійний розвиток, міжкультурна співпраця.

Анотація

У статті ми звертаємо нашу увагу на роль програм обміну у професійному розвитку викладача закладу вищої освіти. Академічна мобільність є важливою як особистісного так і професійного розвитку викладача, оскільки ставить його в умови аналізу і вирішення життєвих ситуацій із позицій власної та іншої культури. Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір і зумовлений цим розвиток міжнародного обміну людським капіталом потребують модернізації, у тому числі системи академічної мобільності в системі вищої освіти. Із кожним роком академічна мобільність розширює число учасників, як за рахунок вітчизняних, так і закордонних закладів вищої освіти. Участь викладачів у програмах академічної мобільності надає їм можливість підвищувати власну кваліфікацію, постійно професійно розвиватися, ознайомлюватися з методиками викладання в університетах за кордоном, розвивати особистий та професійний потенціал.

Посилання

Брижак Н. Ю. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя : зб. матеріалів. Ужгород, 2016. Вип. 1 (38). С. 67–70.

Бринев Н. С., Чуянов Р. А. Академическая мобильность студентов как фактор развития образования. Пути развития высшего образования в России : сб. матер. науч.-практ. конф. Омск : ОГПУ, 2001. С. 31-34.

Галичин В. А. Академическая мобильность в условиях интернационализации образования. Москва : Университетская книга, 2009. С. 8.

Гуляєва Н. М. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири : Матеріали VI щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в Україні» (17–19 лютого 2005 року м. Дніпропетровськ). Київ. навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. С. 76–81.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради. 2014. № 37-38. Ст. 2004. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18#Text (дата звернення: 12.10.2021).

Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку педагогів : рух до концептуальної карти. Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. 2011. Вип. 1. URL: http://khnu.km.ua/root/ res/2-7001-31.pdf; https://lib.iitta.gov.ua/2564/1/

Сумський державний університет. Програми міжнародної академічної мобільності. URL: https://sumdu.edu.ua/uk/ukr/general/normativebase.html?task=getfile&tmpl=component&id=047e 3591-f2ac-e811-923d%20001a4be6d04a&kind=1

Сушенцева Л., Тютченко С. Проблема взаємозв’язку академічної і професійної мобільності студентів. Освітні обрії. 2019. Вип. 1 (48). С. 66–69.

The Council of Higher Education Academic Exchange Programmes Unit Bilkent, Ankara, Türkiye, Turkey The Council of Higher Education Mevlana Exchange Programme Coordination Office. URL: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/english/GeneralInformation.pdf

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the support of mobility of students. URL: https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe

The Power of International Education. Програма імені Фулбрайта в Україні. URL: https://fulbright.org.ua/uk/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19