ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІМ УЧИТЕЛЕМ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОРТФОЛІО ДЛЯ ЖИТТЄВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.5

Ключові слова:

професійний розвиток, персональне портфоліо, самоосвітня діяльність, компетентність, самореалізація, життєва і професійна перспектива.

Анотація

У статті розглянуто процес професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи та розкрито особливості програмування ним персонального портфоліо для життєвої і професійної перспективи. Визначено, що професійний розвиток майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи – це цілеспрямований та безперервний процес зростання і становлення майбутнього вчителя у навчально-професійній діяльності, формування професійно значущих знань та умінь, компетентностей (професійної й самоосвітньої), особистісних якостей і педагогічних здібностей, соціальних навичок (soft skills) для творчої самореалізації у професійній сфері як індивіда, особистості і суб’єкта діяльності для досягнення успіху впродовж життя. Практики актуалізують необхідність персонального програмування персонального портфоліо майбутнім вчителем трудового навчання та технологій для життєвої і професійної перспективи у процесі освітньо-професійної діяльності.

Посилання

Бенера В., Цісарук І. Самостійна робота: теорія і практика у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій : посіб. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2020. 296 с.

Василюк А. В. Педагогічний словник-лексикон : анг.-укр., укр.-анг. Ніжин, 2004. С. 78–79.

Жернова Г. Портфоліо як засіб формування успішної особистості / Г. Жернова, Л. Голоцукова. Школа : інформ.-метод. журн. 2010. № 4. С. 28.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст. 25). URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/848-19 (дата звернення: 25.04.2022).

Майерс Д. Социальная психология. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 794 с.

Мета професійного розвитку. Приклади професійного розвитку. URL: https://www.google.com/sea rch?q=PROFESSIONAL+DEVELOPMENT& ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b] (дата звернення: 04.04.2022).

Оршанський Л. Професійний розвиток і формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій у навчально-професійній діяльності. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2015. Випуск 52. С. 68–73. URL:https://library.udpu.edu.ua/library_files/ psuh_pedagog_probl_silsk_ shkolu/52/11.pdf (дата звернення: 24.04.2022).

Освітньо-професійна програма «014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. URL : https://udpu.edu.ua/documents/educational-programs/34513 (дата звернення: 24.04.2022).

Цісарук В. Ю., Цісарук І. В. Педагогічна практика як вид самостійної роботи студентів. LitterisetArtibus: нові горизонти : зб. наук. статей. Кременець : КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2018. Вип. 2. С. 65–70.

Що таке професійний розвиток? URL : https://www.google.com/search?q=PROFESSIONAL+DEVEL OPMENT&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b (дата звернення: 24.04.2022).

Havighurst R. History of developmental psychology : socialization and personality development through lifespan. Lifespan developmental psychology: personality and socialization / eds.: P. B. Baltes & Schaie. N. Y. : Academic press., 1973. P. 3–24. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ B9780120771 509500071 (accessed 23 April 2022).

Speck, M. & Knipe, C. (2005) Why can't we get it right? Designing high-quality professional development for standards-based schools. Thousand Oaks: Corwin Press. URL: https://eric.ed.gov/?id=ED495574 (accessed 24 April 2022).

Super D. E. Career development: self concept theory. New York : Harper & Row publ., 1983. 362 p.

The National Board for Professional Teaching Standards. URL: http://www.nbpts.org/ (accessed 23 March 2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19