ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ І ГУРТКІВ: 1905–1916 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.6

Ключові слова:

наукова робота, науково-просвітницька робота, наукові товариства, наукові гуртки, конкурсні роботи, медальні задачі, стипендіальні фонди.

Анотація

У статті розкрито тенденції подальшого розвитку наукових традицій в університетській освіті, що актуалізувалися у діяльності наукових товариств, гуртків, організацій (1905–1916). Виявлено особливості та тенденції розвитку теорії і практики самостійної наукової роботи студентів в університетах досліджуваного періоду, визначено акцентації на самостійній просвітницькій діяльності, конкурсних наукових роботах; професіоналізації змісту самостійної роботи, загальні (1905–1916): диференціації форм самостійної роботи, ліквідації неписьменності як домінуючого виду самостійної роботи; часткові (1905–1916): спрямування на розвиток музеїв (Харківський університет, 1907), архівів, бібліотек (Київський, 1911, Новоросійський, 1909 університети), заснування стипендіальних фондів (Чернівецький, 1905–1912, Львівський, 1905–1912 університети) тощо. Результати проведеної роботи вказують на необхідність подальших досліджень історико-педагогічних витоків становлення та еволюції розвитку змісту самостійної наукової роботи, трансформації її видів і форм виконання із ціннісно-мотиваційним спрямуванням студента у сучасному закладі вищої освіти.

Посилання

Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) : монографія. Рівне : ПП ДМ, 2011. 640 с.

Вернадский В. Материалы к биографии. Прометей : Истор.-биогр. альм. сер. «Жизнь замечательных людей». Т. 15. М. : [б.и.], 1988. 352 с.

Журналы заседаний Совета Императорского Новороссийского университета за осеннее полугодие, 1907 г., Одеса. 1908. 8° СХІІ 9/971. 194 с.

З приводу віча української академічної молодіжи в Чернівцях. Промінь. 1904. Ч. 14. С. 101–102.

Історія Одеського університету (1865–2000) : наукове видання / [гол. ред В. А. Сминтина]. Одеса : Астор Принт, 2000. 226 с.

Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) : монографія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 2-е вид., випр. і доп. Х. : „ОВС”, 2003. 272 с.

Отчет о деятельности императорского Новороссийского университета за 1909 г. 8° СХІІ / 8/739. 307 с.

Отчет о деятельности императорского Новороссийского университета за 1910 г. 8° СХІІ / 8/729. 294 с.

Пругавин А. С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания. Изд.2-е, СПб., 1895. 8° СХІІ 8/846. 547с.

Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа: від Гімназії вищих наук до університету / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. Ніжин : НДПУ, 2000. 288 с.

Скворцов Н. А. Наша школа. Педагогический листок : Журнал для педагогов и общенаучного самообразования воспитателей и начинающих учителей. № 1/6 (І Київська гімназія) ХУПА/136. С. 225– 665.

Смаль-Стоцький С. Як будився зі сну український народ на Буковині. Ювілейний календар Товариства „Просвіта” на рік 1928. Львів, 1927. С. 62–68.

Сумцов Н. Ф. Из университетской жизни. Южный край. 1909. 511 с.

Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета (1805–1905 гг.) / [под ред. проф. Д. И. Багалея и проф. И. П. Осипова]. X. : Изд-во ун-та, 1911. 284 с.

Факультет (Историко-филологический) Харьковского университета за первые 100 лет существования (1805–1905) / [под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея]. Харьков : Издание университета, 1908. 8° СХІІ 4/161. Ч. І. Опыт историко-филологического факультета. 1908. 168 с.

Циркулярь по Одесскому учебному округу за 1900 г. № 1–12. С. 12–813.

Циркулярное предложение начальством учебных округов о включении в ежегодные отчеты по университетам сведений о результатах научных занятий студентов университетов вне лекцій. Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. 1881. Т. 5 (1871–1873) 1881. С. 1322–1324.

Циркулярное предложение начальством учебных округов об установлении желательного общения между студентами, профессорами и учебным начальством. Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения 1881. Т. 14 (1898–1900). С. 707–711.

ЦДІАУ м. КИЇВ. Ф. 707 (Управління Київського навчального округу): Оп. 84. Спр. 2. Арк. 137; Оп. 150. Спр. 52. Арк. 25; Оп. 37. Спр. 7. Арк. 1–4.

ДА м. Києва. Ф. 16 (Університет св. Владимира): Оп. 1. Спр. 1. 82 Арк.; Оп. 465, Спр. 1205. 26 Арк.

ДА Львівської області. Ф. 26 (Львівський королівський університет ім. Франца I). Оп. 13. Спр. 183. 91 Арк.

ДА Чернівецької області. Ф. 2 (Виконавчий комітет ландтагу Буковина): Оп. 1. Спр. 11115. 2 Арк.; Ф. 3 (Крайове управління Буковини): Оп. 2. Спр. 24136. 4 Арк.; Спр. 16113. 22 Арк.; Спр. 27151. 19 Арк.; Ф. 26 (Королівський намісник округу Сучава). Оп. 1. Спр. 1129. 9 Арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19