РОЗВИТОК ІНФОРМАТИКИ ЯК ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО: ВІД ПОЯВИ ПЕРШИХ КОМП’ЮТЕРІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.7

Ключові слова:

інформатика, навчальна дисципліна, інформаційні технології, інформаційно-комп'ютерні технології, вищі навчальні заклади.

Анотація

Соціальний попит через перетворення інформаційного суспільства, боротьба за якість та ефективність, стала стимулом масового створення та впровадження інновацій в освіту та навчання. Виходячи з цього актуальним є питання дослідження розвитку інформатики як дисципліни у ЗВО. Мета дослідження: дослідити історію започаткування інформатики та проаналізувати розвиток інформатики як дисципліни у ЗВО. Основні результати дослідження: інформаційні технології та дотичні до них освітні компоненти активно впроваджуються в освітні програми ЗВО, кількість годин на вивчення цих предметів активно збільшується. Завдяки цьому, стало можливим використання комп'ютерних програм, як ілюстративаного матеріалу, проводення тестування та контрольних робіт, вирішення творчих завдань, участь у дистанційних уроках, поєднання традиційних домашніх завдань із завданнями, для виконання яких використовуються комп'ютери для кожного студента тощо.

Посилання

Жалдак М.І., Морзе Н.В., Рамський Ю.С. 20 років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2006. № 4 (11).

Жалдак М.І. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання – становлення і розвиток. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2 : комп’ютерно- орієнтовані системи навчання : Зб. наук. праць. Київ, 2010. № 9 (16). С. 3–9.

Манако А.Ф. ИКТ в образовании: эволюция конвергенция и инновации : веб-сторінка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ikt-v-obrazovanii-evolyutsiya-konvergentsiya-i-innovatsii/viewer (дата звернення: 02.05.2022).

Манако А.Ф., Воронкін О.С. Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіту як джерело інновацій : веб-сторінка. URL: http://www.irtc.org.ua/dep105/publ/M+V1/M+V1.htm (дата звернення: 04.05.2022).

Пархоменко М.Д., Пархоменко Ю.М., Ріжняк Р.Я. Еволюція інформатики та інформатизації у вищих навчальних закладах Кіровоградщини : веб-сторінка. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/book_ioc.pdf (дата звернення: 05.05.2022).

Ріжняк Р.Я. Становлення інформатики як навчального предмету впедагогічних вишах України (друга половина ХХ століття) : веб-сторінка. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/2014-rik/suchasnitendentsii- navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-1/3909-stanovlennyainformatyky- yak-navchalnoho-predmetu-v-pedahohichnykh-vyshakh-ukrayiny-druha-polovyna-khkhstolittya (дата звернення: 06.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19