ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ КП В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1992–2018 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.8

Ключові слова:

УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ, училище, семінарія, академія, освіта.

Анотація

У статті розглянуто освітню діяльність УПЦ КП в Західній Україні у визначений період. Окреслено структуру православної духовної освіти. Відзначено, що зміни в українському законодавстві дозволили розширити мережу духовних навчальних закладів УПЦ КП в Західній Україні. Структура духовної освіти затверджена синодом УПЦ КП в 1991 р. дозволила відкрити ряд духовних закладів, а також вирішити в певній мірі кадрові питання. Зміни, що відбулись у суспільній свідомості щодо релігії, створення законодавчої бази державно-церковних відносин, швидке зростання чисельності православних релігійних громад при гострій нестачі кваліфікованих священнослужителів зумовили створення системи духовної освіти в Україні і в західному регіоні зокрема. Схарактеризовано ступені духовної освіти і їх особливості. Особливу увагу приділено фінансуванню навчальних закладів і забезпеченню їх матеріально-технічною базою. Показано становлення студенства в духовних навчальних закладах і їх роль у житті церкви.

Посилання

Балух В.О. Історія філософсько-теологічного факультету. URL: http://ftf.chnu.edu.ua/index.php? page=ua/02about/page (дата звернення: 05.05.2022).

Васьковський В. Духовна освіта в Україні: проблеми і напрямки розвитку. Людина і світ. 1998. № 10. С. 26–29.

Відомість адміністративно-викладацького складу Київської Духовної академії і семінарії Української православної церкви станом на 01.09.1992 р. Поточне діловодство Київської Духовної академії і семінарії Української православної церкви.

Думенко Епіфаній архієп. Духовна освіта Української православної церкви Київського патріархату. URL: http://cerkva.іnfo/2006/05/15/synod.html. 23/08/2012 15.305 (дата звернення: 12.05.2022).

Закович М., Колодний А. Релігійна і релігієзнавча освіта в Україні / М. Закович., А. Колодний. Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення. 1998. № 1. С. 85–86.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про свободу совісті і релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. С. 656–688.

Ісіченко І. Духовна освіта УАПЦ. Успенська вежа. 1996. № 4. С. 3.

Ісіченко І. Духовна освіта УАПЦ. Успенська вежа. 2000. № 4. С. 7–8.

Кальниш Ю. Духовні школи в Україні: загальний огляд. Людина і світ. 2001. № 4. С. 32–37.

Козловський І. Кандидат богослов'я – це звучить круто. Інформаційний бюлетень УПЦ КП. 1998. № 3. С. 12.

Козловський І. А. Духовно-релігійне відродження українського суспільства: реалії і сьогодення. Схід. С. 66–69.

Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Київ : Преса України, 1997. 80 с.

Масальський В.І., Бєліков Н. Ю. Про становлення сучасної релігійної освіти в Україні. Вісник Донецького університету. Серія Б : Гуманітарні науки. 2000. № 2. С. 282–287.

Митр. Епіфаній (Думенко). В УПЦ КП визначились з ліцензуванням своїх вищих навчальних закладів та з порядком визнання закордонних документів про вищу духовну освіту. URL: https://v-upc-kp-viznachilis-z-licenzuvannyam-svojih-vishchih-navchalnih-zakladiv-ta-z-poryadkomviznannya- zakordonnih-dokumentiv-pro-vishchu-duhovnu-osvitu_n83073 (дата звернення: 12.05.2022).

Постанова Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів України про реєстрацію статуту Волинської духовної семінарії УПЦ КП від 23.11.1992 р.; Постанова Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів України про реєстрацію статуту Львівської духовної семінарії УПЦ КП від 05.04.1993 р. Поточне діловодство Державного комітету України у справах релігій.

Постанова Священного Синоду УПЦ КП про реформу духовної освіти. Інформаційний бюлетень. 2006. № 7. С. 5.

Прот. Віталій Лотоцький. Рівненська духовна семінарія. URL: http://rivne-cerkva.rv.ua/seminaria/14- pro-seminariu.html (дата звернення:12.05.2022).

Прот. Віталій Лотоцький. Секретарку Бульби-Боровця взяли під соціальну опіку. URL: www.istpravda.com.ua/short/2012/05/28/87390 (дата звернення: 18.05.2022).

Прот. Володимир Вакін. 1991 – наш час. URL: www.vpba.eduua/history/1991-nash-chas (дата звернення: 19.05.2022).

Прот. Миколай Гунько Івано-Франківський богословський інститут преподобного Феодосія Манявського. URL: https: //pravoslavie.if.ua/bogoslovnoy-institute/ (дата звернення: 01.05.2022).

Прот. Ярослав Ощудляк. Львівська православна богословська академія. URL: https://osvita.pomisna.info/ lpba.html (дата звернення:23.05.2022).

Протокол № 12 засідань Колегії Комітету та документи до нього від 25.12.1997 р. Поточний архів Державного комітету України у справах національностей та релігій. Оп.1. Спр. 50. Арк. 100–128.

Релігійні організації України станом на 1 січня 1994 р. Людина і світ. 1994. № 10. С. 10–12.

Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 р. Людина і світ. 2001. № 1. С. 24–29.

Рощина Л. О. Педагогічні кадри у закладах православної духовної освіти України у 90-ті роки ХХ ст. Наука. Релігія. Суспільство. 2004. № 1. С. 77–87; Юраш А. Вказ. праця; Забута Н. Вказ. праця.

Список адміністративно-викладацького складу Київської Духовної академії Української православної церкви Київський патріархат станом на 01.09.1997 р. Поточне діловодство Київської Духовної академії Української православної церкви. Київський патріархат.

Статут про управління Української православної церкви. Православний вісник. 1991. № 5. С. 10–23.

Степовик Д. Аркадій Жуковський – почесний доктор богословських наук. Православний вісник. 1996. № 11/12. С. 10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19