ТЕХНОЛОГІЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У ПРАКТИЦІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.9

Ключові слова:

освітній процес, освітня технологія, технологія мотивації досягнення успіху.

Анотація

Проблема формування успішної особистості зумовлена потребами сучасного суспільства. Адже така людина здатна не лише адаптуватися доіснуючої реальності, але й проявляє активність, ініціативність і відповідальність щодо об'єктивного стану речей в особистому та соціальному житті, виступає суб'єктом свого життя. У зв'язку з цим розробка проблеми мотивації досягнення успіху та умов його досягнення, а також вивчення уявлень про успішну людину набуває в сучасному світі особливої гостроти. Навчальні предмети Біологія та Основи здоров’я у закладах загальної середньої освіти завдяки своєму змісту несуть значний потенціал для розвитку успішної особистості. Проведене дослідження підтверджує необхідність упровадження технології мотивації досягнення успіху в освітній процес, удосконалення прийомів цієї технології, її освоєння під час вивчення дисципліни «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я» і реалізацію майбутніми вчителями біології і основ здоров’я у ході педагогічної практики і в майбутній діяльності. На основі аналізу сучасного стану реалізації вчителями технології мотивації досягнення успіху учнів у закладах загальної середньої освіти з огляду підготовки майбутніх вчителів біології та основ здоров’я та провідних напрямів досліджень педагогічного досвіду з визначеної проблеми, зроблено висновок щодо необхідності покращення визначеної технології.

Посилання

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. : Изд-во «Питер», 2000. 512 с.

Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса. (Опитувальник Т. Елерса для вивчення мотивації досягнення успіху). URL : http://um.co.ua/14/14-5/14-58142.html (дата звернення: 12.05.2022).

Сівак А.В. Створення ситуації успіху на уроці в початковій школі. Таврійський вісник освіти. 2016. № 2. С. 147–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_2_26 (дата звернення: 10.05.2022).

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/s/ uspikh (дата звернення: 09.05.2022).

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах. Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. Київ : Рад. школа, 1977. 670 с.

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : в 2 т. / редкол.: В.М. Столєтов та ін.; пер. з рос. Київ : Рад. шк., 1983. 488 с.

Школы без неудачников. Москва : Прогресс. 1991. 184 с.

Biographical Dictionary of Psychology / Noel Sheehy, Antony J. Chapman, Wendy A. Conroy. Taylor & Francis, 2002. P. 367. 675 p. ISBN 0415285615

Harlan L. R. Booker T. Washington. 2 vols. New York, 1983–1988.

Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen. Preface to the Second English Edition. Motivation and Action. Cambridge : Cambridge University Press. С. xiii–xiv. ISBN 9780511499821

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19