ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПЛАНІВ КОНСПЕКТІВ ЗА ВИМОГАМИ СТАНДАРТІВ НАТО СТАНАГ 6001

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.10

Ключові слова:

плани-конспекти, стандарти НАТО STANAG 6001, інструктори, вищі військові навчальні заклади, іншомовна компетенція, професійна освіта.

Анотація

У статті висвітлюється питання розробки планів конспектів за вимогами стандарту НАТО СТАНАГ 6001 так як у вищих військових навчальних закладах підготовку на курсах іноземних мов проходять військовослужбовці Збройних Сил України, які далі направляються за кордон для проходження військової служби у складі миротворчих підрозділів, миротворчого персоналу, на навчання, а також військовослужбовці, яким знання іноземних мов необхідні для виконання посадових обов’язків. Метою даної статті є обґрунтування необхідності написання планів – конспектів за стандартами STANAG 6001, а також проде- монструвати план уроку STANAG 6001 тим інструкторам, які навчають військовослужбовців у військових частинах та вищих військових навчальних закладах та допомагають їм підготуватися до мовного іспиту. Звернено увагу, що метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є здійснення підготовки слу-хачів у обсязі, що надає можливість без перекладача навчатись у військових навчальних закладах іноземних держав та виконувати службові завдання в англомовному середовищі (сприймати мову на слух, розмовляти, читати та писати) згідно з вимогами відповідних рівнів. Завданням викладання навчальної дисципліни є формування мінімального достатнього рівня іншомовної компетенції для обслуговування потреб військових фахівців в іншомовному спілкуванні в професійній сфері. План заняття вважається основним інструментом, який викладачі розробляють, щоб керувати своїми заняттями та допомогти військовослужбовцям скласти мовний тест STANAG 6001. Планування та розробка планів служить покроковим посібником для викладачів, який допомагає їм визначити цілі навчання, якісні запитання та навчальні дії. Провівши підготовчу роботу та апробацію планів конспектів в Канаді, м. Оттава, автором запропо- новано план-конспект занять за стандартами НАТО STANAG 6001. Він передбачає в ньому такі пункти: завдання уроку, мовний матеріал, який потрібно ввести або активізувати на занятті види мовленнєвої діяльності, навички та вміння яких будуть формуватися або вдосконалюватися на уроці, а також методичні прийоми, вправи, режими роботи, які планується використовувати для вирішення поставлених завдань. Відомо, що найкращі результати у вивченні іноземної мови досягаються за рахунок постійної та активної участі. У зв’язку з цим кожен викладач, який працює в групі з різним рівнем, повинен бути дуже уважним щодо вибору і розробки стратегії, яка може допомогти стимулювати військовослужбовців навіть з низьким рівнем взяти активну й ефективну участь у заняттях. Саме тому ефективні розробки планів-конспектів занять за стандартами НАТО STANAG 6001 допомагають викладачеві сформувати професійну іншомовну компетентність, яка є складовою професійної освіти Збройних Сил України.

Посилання

Cartoons with letters. URL: www.CartoonsStock.com (дата звернення: 20.04.2022).

Radio conversations. URL: http://www.reliefweb.int/telecoms/training/unhcrradio.html (дата звернення: 20.04.2022).

Richards, J.C., & Lockhart, C. (1996). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. New York: Cambridge University Press.

Richards, J.C., & Rodgers, T.C. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching (3nd Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J.C. (2006). Communicative language teaching today. New York: Cambridge University Press.

Tables with military alphabet. URL: http: //en.wikipedia.оrg/wiki/NATO_phonetic_alphabet (дата звернення: 20.04.2022).

Taylor, A. (2010). Communicative Language Teaching. Retrieved April 24, 2020 from http://blog.tjtaylor.net/ method-communicative

Маслак Л. П., Чирва А. В. Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG-6001 : навчально-методичний посібник. Житомир : ЖВІНАУ, 2009. 160 с.

План-конспект уроку з англійської мови. URL: https://learn-english.net.ua/samovchitel/plan-konspekturoku- z-anglijskoi-movi (дата звернення: 20.04.2022).

Робоча програма дисципліни « Іноземна мова». Житомир : ЖВІ, 2020. 90 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19