ВПЛИВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.11

Ключові слова:

музичне мистецтво, музично-мовленнєва діяльність, музичний фольклор, мовленнєва особистість, мовленнєвий розвиток, діти старшого дошкільного віку.

Анотація

Музичне мистецтво виступає могутнім засобом впливу на виховання і розвиток дітей. У статті розкрито вплив музичного мистецтва на мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку. Підкреслюється взаємозв’язок музичного й мовленнєвого розвитку дітей. Окреслено види музичної діяльності в дошкільному віці, які впливають на формування мовленнєвої особистості дитини, розвиток її музичних і мовленнєвих здібностей. Висвітлено роль та особливості використання в умовах закладу дошкільної освіти українського музичного фольклору як засобу формування національно-патріотичних почуттів дітей та розвитку у них складових мовленнєвої діяльності (фонетичної, лексичної, зв’язного мовлення). Наголошується, що величезний потенціал музичного мистецтва може бути реалізований у тісній взаємодії музичного керівника і вихователя закладу дошкільної освіти.

Посилання

Бoгуш А., Гавриш Н. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 304 с.

Бондаренко Н.В. Вплив музичного мистецтва на мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку. Таврійський вісник освіти. 2017. № 1. С. 45–52.

Газіна І.О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. 196 с.

Дубравіна І. Музично-мовленнєвий розвиток дошкільників за допомогою творчих ігор. Музичний керівник. 2014. № 6. С. 10–16. 5. Музичне виховання у дошкільному навчальному закладі : Збірник методичних матеріалів / Упор. І.А.Романюк. Тернопіль : Мандрівець, 2007. 104 с.

Сараєва Ірина. Художньо-творчі види діяльності в роботі з дітьми дошкільного віку. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. (Серія: Педагогічні науки). 2021. Випуск 1 (66). С. 56–63.

Черняховська Марія. Роль музичного мистецтва у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам’янець-Подільський, 2019. С. 348–353.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19