ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ (НА ПРИКЛАДІ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУПРОТИ УКРАЇНЦІВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.15

Ключові слова:

критичне мислення, методика навчання, когнітивна війна, імперія, історія, культура.

Анотація

Авторка статті узагальнює проблеми практичного навчання історії, проведення позакласних заходів, засідань наукового гуртка та визначає особливості формування критичного мислення під час комунікації з учнями. Метою роботи є з'ясування методичних умов ефективного розвитку критичного мислення учнів на прикладі імперської політики супроти українців. У публікації в історичному дискурсі проаналізовано когнітивну війну в часи імперської Росії, яка велася століттями проти українців. Методика вивчення проблеми включає характеристику інструментів когнітивної війни: підміна понять і смислів, заборона власної назви українець на малорос, насадження чужої історії, мови і релігії, знищення інтелігенції та історичної пам’яті етносу. Теоретичний матеріал теми, низка практичних і проблемних завдань орієнтованих на формування ключової компетентності дозволять зробити висновок, що історія як навчальна дисципліна сприяє формуванню в учнів критичного мислення.

Посилання

Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс : монографія / за ред. В. А. Кротюка. Харків : ФОП Федорко М. Ю., 2021. 2. Винницький М. Український Майдан, російська війна. Львів, 2021. 552 с.

Гирич І. «Русскій мір»: від концепту «Москва – третій Рим» до рашизму. Громадський простір. 2015. URL: https://www.prostir.ua/?blogs=russkij-mir-vid-kontseptu-moskva-tretij-rym-dorashyzmu (дата звернення: 12.04.2022).

Кalbarczyk Т. Nauka krytycznego myślenia. «Analiza i Egzystencja». 2014. № 25. С. 7–17.

Кант Імануель Рефлексії до критики чистого розуму / Пер. з нім. й латини та прим. І. Бурковського. К. : Юніверс, 2004. 464 с.

Кот С. Як Росія привласнювала культурну спадщину України: з історії пограбування і вивезення. День. 2020. № 113-114.

Ларченко В. Ліквідація політичної автономії Гетьманщини. 1997. URL: http://surl.li/bszuf (дата звернення: 11.04.2022).

Плохій С. Брама Європи. Харків, 2018. 678 с.

Поліщук Ю. Мовна політика Російської влади в Україні (кін. ХVIII – сер. ХІХ ст.). Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. 2015. Вип. 4. URL: http://surl.li/bszvx

Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ, 2016.

Сергійчук В. Як росіяни привласнюють собі чуже ім’я, чужу історію, чужу землю. УКРІНФОРМ. 2022. URL: http://surl.li/bszwl (дата звернення: 10.04.2022).

Терно С. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) : посібник для вчи- теля. Запоріжжя, 2011. 105 с. 13. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., & Саул В., Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. К. : Вид-во «Плеяди», 2008. 220 с.

У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів. Керівник проекту В. Столяренко. Харків, 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19