ПСИХОЛОГІЯ ВІКТИМНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.16

Ключові слова:

«віктимність», «віктимізація», «жертва несприятливих умов соціалізації» (ЖНУС), «соціальні еталони», «стереотипізація», «атитюд», «ефекти соціалізації».

Анотація

Стаття розглядає концептуальні основи аналізу понять «віктимність», «віктимізація», «жертва», «соціальні еталони», «стереотипізація», «атитюд», актуалізує проблему розкриття змісту цих понять в процесі аналізу психологічного стану схильності суб’єкта до певної віктимності у конкретній ситуації відповідно до соціальної норми, в умовах якої розкриваються причини перетворення особистості на жертву, в результаті чого виникають категорії реальних або потенційних жертв несприятливих умов соціалізації. Звертається увага на характеристики самої особистості та їх домінуюче значення у перетворенні підлітка у жертву, а також на самоорганізацію обдарованих людей, яка сприятиме внутрішньому розвитку та не допущенню віктимності в сучасному соціальному середовищі.

Посилання

Бовть О. Б. Вивчення соціально-психологічних чинників віктимної поведінки дітей та підлітків // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України / за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2009. Т. 11. Ч. 1. С. 39–49.

Вакуліч Т. М. Вивчення віктимності особистості неповнолітніх у психологічній літературі / Т. М. Вакуліч // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України / за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2009. Т. 11. Ч. 6. С. 46–52.

Галузинський В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К. : ННТЛ, 2010.

Кіричевська Е. В. Чинники віктимізації сучасного старшокласника // Проблеми загальної та педа- гогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України / за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2009. Т. 11. Ч. 2. С. 170–180.

Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [2-е изд., испр. и доп.]. М. : Академия, 2006. 304 с.

Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2005. 560 с.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : підручник. 2-вид. К. : ЦУЛ, 2014. 320 с.

Сергєєнкова О.П. Загальна психологія : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2012. 295 с.

Александров Ю. В. Психологія розвитку. Харків : ФОП Панов, 2015. 302 с.

Туляков В. А. Виктимология. К., 2003. 163 с. URL: http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=111

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19