СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2022-15.20

Ключові слова:

стратегії розвитку, практична підготовка, соціальний працівник, професіоналізація, практико-орієнтований підхід.

Анотація

У статті представлено стратегічні лінії розвитку практичної підготовки соціальних працівників у Республіці Польща. З’ясовано, що процес практичної підготовки соціальних працівників у вищій школі Польщі – це процес поетапних якісних динамічних змін її організації, змісту в теорії й на практиці відповідно до історико-педагогічного процесу становлення. Встановлено, що у вдосконаленні вітчизняної системи практичної підготовки соціальних працівників доцільним є вивчення і виявлення можливостей упровадження прогресивних ідей практичної підготовки фахівців соціальної сфери у польських університетах. Визначено, що удосконалення системи практичної підготовки соціальних працівників в Україні, її розвиток адекватно до європейських стандартів можливий за умови активного вивчення прогресивних ідей зарубіжного досвіду підготовки відповідних фахівців у вітчизняну практику роботи закладів вищої освіти.

Посилання

Бенера В. Є., Шевченко Ж. М. Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Республіки Польща : монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2020. 435 с.

Варшавський університет (м. Варшава, Польща). URL: sumdu.edu.ua/images/stories/gen_info/ structure (дата звернення: 15.04.2022).

Доуэл М., Шадлоу С. Практика социальной работы / пер. с англ. ; под ред. Б. Ю. Шапиро. Москва : АО «Аспект Пресс», 1995. 237 с.

Люблінський Католицький Університет Яна Павла ІІ. Соціальна робота (Люблін, Польща). URL: http://study.lublin.eu/ua (дата звернення: 16.04.2022).

Поліщук В. Інтеграція як провідна тенденція міжнародного розвитку соціальної роботи і соціальної освіти у ХХІ столітті. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку XXI століття : зб. наук. пр. / редкол.: Василь Кремень (голова), Анатолій Кузьмінський, Франтішек Шльосек та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2011. С. 212–218.

Поморська Академія в Слупську (Польща). URL: https://www.google.com/search?q=поморська+ака демія+в+слупську (дата звернення: 07.04.2022).

Соціальна робота у Республіці Польща : навчально-методичний посібник / авт.-упор. В. Є. Бенера, Ж. М. Шевченко. Кременець : КОГПА, 2019. 248 с.

Факультет соціальної роботи в Польщі. URL: https: // www.osvitapol.info/fakulteti/fid/202 (дата звернення: 14.04.2022).

Факультет Cyспільних Наук (Wydział Nauk Społecznych) Кафедра суспільної педагогіки (Katedra Pedagogiki Społecznej) Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині. URL: http://wns.uwm.edu.pl/ps (дата звернення: 15.04.2022).

Форми навчання в польських університетах – Освіта.UA. URL: osvita.ua/abroad/higher_school/ poland/42747/ (дата звернення: 14.04.2022).

Шевченко Ж. М. Трансформації технологій навчання у практичній підготовці соціального працівника у Польщі. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол. ред. Н. М. Дем’яненко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 11-12. С. 186–193.

Kwiatkowska H. Kierunki przemian funkcji zawodowych nauczyciela / H. Kwiatkowska. Ruch Pedagogiczny. Warszawa, 1990. № 1-2. S. 13–23.

Przedsiębiorczość społecznaa praca socjalna. Nowa Praca Socjalna. Autorzy: Тomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Magdalena Omen, Olga Pankiv, Agnieszka Rymsza. Рrzedsiębiorczość społeczna a praca socjalna / Рedakcja naukowa: Olga Pankiv, Wojciech Duranowski. Warszawa, 2014. 200 р.

Współczesne tendencje w pomocy społeczneji pracy socjalnej. Pracazbiorowapodredakcją Mirosława Grewińskiego i Jerzego Krzyszkowskiego. Publikacja przeznaczona jest do bezpłatnej dystrybucji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. 2011. 126 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20