ZAGADNIENIE ASYMILACJI NADMIARU INFORMACJI PRZEZ MŁODZIEŻ ŚWIATA PONOWOCZESNEGO

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.1

Ключові слова:

cywilizacja informacyjna, świat ponowoczesny, nadmiar informacji, młodzież, strategia adaptacji i asymilacji

Анотація

W artykule podjęto próbę rozwiązania podnoszonego w ostatnich latach problemu, czy ogromna ilość szeroko pojętych informacji, z jaką mamy do czynienia w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, prowadzi do lepszego rozumienia świata czy raczej do przeciążenia informacyjnego i ogólnego zniechęcenia wobec informacji jako takiej. Szczególny akcent jest położony tutaj, z pedagogicznych względów, na sytuację dzieci i młodzieży. W tym celu poddano analizie wyniki najnowszych badań w zakresie ewidentnego wzrostu ilości informacji we współczesnym świecie i badań wskazujących na negatywne skutki tego nadmiaru, przewyższające jego korzyści poznawcze dla człowieka dojrzałego oraz dla dzieci i młodzieży. Przeanalizowano także jedną z sześciu zdiagnozowanych przez socjologa kultury Tomasza Szlendaka strategii radzenia sobie z problemem nadmiaru informacji we współczesnym świecie. Jest to młodzieżowa strategia adaptacji i asymilacji owego nadmiaru, którą badacz ocenia zdecydowanie negatywnie. Artykuł w dalszej części jest próbą krytycznej weryfikacji zasadności diagnozy polskiego badacza, ponieważ, jak można zauważać w codziennym życiu i co wynika z niektórych badań empirycznych, nie wszystkie dzieci od najmłodszych lat obcują z urządzeniami elektronicznymi. Niektórzy rodzice, świadomi zagrożeń, głównie w postaci uzależnień behawioralnych, starają się z mniejszym czy większym sukcesem ograniczać swym dzieciom dostęp do technologii medialnych. Ta weryfikacja została dokonana w oparciu o wyniki najnowszych badań empirycznych, przeprowadzonych przez innych badaczy z różnych części Europy, dotyczących stosunku dzieci i młodzieży do technologii informacyjnych. Ostatecznie okazuje się jednak, że te ograniczenia są możliwe u dzieci tylko do około 9 roku życia. O oryginalności artykułu decyduje owo zestawianie wyników przeprowadzanych badań i ich synteza.

Посилання

Anderson C. (2006). The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, Publisher Hyperion.

Bell V. (2010), Don’t Touch That Dial! A history of media technology scares, from the printing press to Facebook. URL: https://slate.com/technology/2010/02/a-history-of-media-technology-scares-from-theprinting-press-to-facebook.html (dostęp: 19.03.2023).

Carr N. (2020). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brain, Publisher Norton Company.

Charmaraman L., Doyle Lynch A., M. Richer A., M. Grossman J. (2022). Associations of early social media initiation on digital behaviors and the moderating role of limiting use, w: Computers in Human Behavior, Volume 127, February.

Czerski W. (2020). Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej, w: Przegląd Pedagogiczny, № 2, s. 74–84.

Erikson E.(2004). Tożsamość a cykl życia, Poznań :Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Fyrmanek W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych, w: Dydaktyka Informatyki, T. 9, s. 30.

JIM Studie 2020. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. URL: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf.(dostęp: 15.02.2023).

Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów – 2021 r. URL: https://thinkstat.pl/publikacje/nastolatki-3-0-raport-z-ogolnopolskiego-badania-uczniow-2021-r. (dostęp: 13.01.2023).

Pedersen J., Rasmussen MGB, Sørensen SO, et al.(2022). Effects of Limiting Recreational Screen Media Use on Physical Activity and Sleep in Families With Children: A Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online May 23, 2022.

Raport Digital in 2019: Global Internet Use Accelerates – We Are Social UK (dostęp: 03.04.2023).

Rowicka M. (2021). Brzdąc w sieci. Zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku do lat 6. URL: https://thinkstat.pl/publikacje/nastolatki-3-0-raport-z-ogolnopolskiego-badania-uczniow-2021 (dostęp: 18.04.2023).

Schwarz D., How Information Overload Is Ruining Your Work Life. URL: https://www.sitepoint.com/how-information-overload-is-ruining-your-work-life/ (dostęp: 13.02.2023).

Szlendak T. (2013). Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, w: Kultura Współczesna 76, 7–26.

URL: https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.pdf (dostęp: 23.02.2023).

URL: Understanding The Issues Of Information Overload (ukessays.com) (dostęp: 16.01.2023).

URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/digital/idc-the-digital-universen-2020.pdf (dostęp: 15.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21