ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ НА ЗАСАДАХ ФІЛОСОФІЇ “ZERO WASTE” У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.2

Ключові слова:

підвищення кваліфікації педагогів, екологічна грамотність, філософія “Zero Waste”, освіта для сталого розвитку, тренінг, екскурсія, інтерактивна лекція

Анотація

Упровадження філософії “Zero Waste” у систему підвищення кваліфікації педагогів, використання практичних кейсів екологізації освітнього простору закладів освіти, нових освітніх інструментів, дозволять покращити якість роботи з учнівською молоддю щодо формування екологічного стилю життя та впровадження принципів сталого розвитку в освітній простір закладу освіти. Розроблений і апробований освітній курс «Розвиток екологічної грамотності молоді на засадах філософії “Zero Waste” у системі підвищення кваліфікації дозволяє ефективно спрямувати теоретичні та практичні інновації, підвищити професійний розвиток педагога під час реалізації освітніх цілей сталого розвитку. Освітній курс був реалізований у серпні 2022 року для освітян Кременецького району. Представлено навчально-тематичний план, який передбачає 20 годин аудиторної та самостійної роботи та розкриває такі теми: потенціал філософії “Zero Waste” для освіти; «ЕКОХАБ KREMENETS” як засіб упровадження екологічного стилю життя; використання ігрових технологій в екологічній освіті; формування екологічної компетентності засобами екскурсій. У статті проаналізовано основні форми організації навчання. Представлено структуру інтерактивної лекції «Потенціал філософії “Zero Waste” для освіти», тренінгового заняття «Фасилітація кліматичних ігор» і екскурсійного заняття «Дорогою відходів». Під час проведення занять віддавалась перевага таким технологіям навчання, як: інтерактивне, проблемне, колективне та групове, кейс-технології тощо.

Посилання

Богданова В., Прокаєва А. Впровадження Zero Waste-принципів у шкільні уроки ЗЗСО. 2022. URL: https://zerowastekharkiv.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/ВПРОВАДЖЕННЯ_ЕЛ.pdf (дата звернення: 10.03.2023).

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0 %BF#n26 (дата звернення: 10.03.2023).

Ефективні форми навчання для підвищення кваліфікації вчителів / М. Друшляк та ін. Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання. 2021. № 10. С. 77–88. DOI: 10.28925/2414-0325.2021.108.

Впровадження концепції “Zero Waste” в освітніх закладах / О. Дух та ін. Implementation of the Zero Waste concept in educational institutions : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці». Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2021. Вип. 5. С. 24–26.

Дух О., Кірсанова О. Аналіз ставлення молоді до природи. Kremenets science: open air, або наука у кросівках & Litteris et artibus: нові горизонти : збірник наукових праць. Випуск VI. Кременець / за заг. ред. О. Тригуби. Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2021. С. 36–40.

Інтерактивні методи навчання у вищій школі : монографія / Д. Антюшко та ін. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2022. 189 с.

Ніколаєв Л. Навчання дорослих з використанням тренінгових технологій: психологічні аспекти. Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Педагогіка. Психологія». 2020. № 17. С. 141–148. DOI: 10.18372/2411-264X.2(17).15034.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 10.03.2023).

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р. : Закон України від 28.02.2019 р. № 2697–VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення: 10.03.2023).

Education for Zero Waste and Circular Economy. URL: https://www.eduzwace.eu/index.php/home (дата звернення: 10.03.2023).

Sinan Erten, Ayse Atmaca. Teacher Candidates’ Views on the Zero Waste Project. Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA. 2021. Vol. 7. № 1. P. 17–37. DOI: 10.30870/jppi.v7i1.10009.

Food waste whole school teaching resources. URL: https://www.zerowastescotland.org.uk/food-waste/teaching-resources/school-guide (дата звернення: 10.03.2023).

Kowasch M. Circular economy, cradle to cradle and zero waste frameworks in teacher education for sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education. 2022. Vol. 23. № 6. P. 1404–1425. DOI: 10.1108/IJSHE-10-2021-0428.

Teach students how to waste less food. URL: https://lovefoodhatewaste.co.nz/food-waste-lesson-plans/(дата звернення: 10.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21