РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.5

Ключові слова:

дидактична гра, пізнавальна активність, пізнавальний інтерес, математична компетентність

Анотація

Застосування ігор на уроках математики є одним із найефективніших підходів у навчанні, ігровий підхід полегшує засвоєння складної інформації, активізує уважність, розвиває пізнавальну активність. Актуальність і важливість проблеми дослідження, її соціально-педагогічне значення, неналежна теоретична та методична розробленість зумовили вибір теми роботи. Мета статті – вивчення й експериментальна перевірка ефективності використання дидактичної гри як засобу розвитку пізнавальної активності на уроках математики в Новій українській школі. Для досягнення поставленої мети використовувались: порівняльний аналіз нормативно-правових документів у галузі освіти, психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи вчителів – для визначення стану та перспектив досліджуваної проблеми; аналіз, синтез, індукція, дедукція, систематизація, класифікація – дозволили систематизувати теоретичні матеріали із проблеми дослідження. Під час дослідження проблеми розвитку пізнавальної активності учнів на уроках математики нами було проаналізовано психолого-педагогічну літературу вітчизняних авторів. У результаті було досягнуто мету щодо перевірки ефективності використання дидактичної гри як засобу розвитку пізнавальної активності на уроках математики в Новій українській школі. У результаті проведеного теоретичного дослідження виявлено, що одним із найбільш ефективних шляхів удосконалення процесу навчання математики в Новій українській школі є дидактична гра. У результаті проведеного дослідження виявлено, що з метою розвитку пізнавальної активності учнів Нової української школи на уроках математики варто використовувати дидактичні ігри, на уроках будь-якого типу. Зазначено, що дидактичною грою є такий метод навчання, який передбачає наявність ігрової дії, розв’язує визначені дидактичні завдання: вивчення нового матеріалу, повторення та закріплення вивченого матеріалу, формування трудових умінь і навичок, використання здобутих знань на практиці.

Посилання

Дюдіна О., Дюдін М. Пізнавальна активність молодших школярів на уроці. Початкова школа. Київ, 2006. Вип. 6. С. 57–58.

Лозова В. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів : підручник. 2-ге вид., доп. Харків : ОВС, 2000. 164 с.

Математичний помічник: збірник дидактичних ігор для учнів 1-х класів : методичний посібник / упоряд. Я. Прищепа. Чернігів, 2021. 69 с.

Ноздрова О. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6–7-річного віку : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2008. 20 с.

Русаков А. Епоха великих відкриттів у школі 90-х років. Київ : ВД «Шкільний світ», 2006.

Сапунова Л. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів у навчальному процесі. Таврійський вісник освіти. Херсон, 2013. Вип. 41. С. 205–209.

Сокіл І. Пізнавальні вправи на уроках математики. Початкова освіта. Житомир, 2007. Вип. 6. С. 79.

Ульяницька Л. Ігрові проблемні ситуації. Початкова школа. Київ, 1993. Вип. 9. С. 27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21