УПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.6

Ключові слова:

мобільне навчання, мобільність, мобільні технології, M-learning, компетентність

Анотація

У статті схарактеризовано сутнісні ознаки змісту мобільного навчання й обґрунтовано окремі теоретико-методологічні та методичні засади використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі. Автори обґрунтували актуальність і доцільність даного дослідження для вирішення проблеми щодо питань формування готовності майбутніх учителів до роботи в умовах із застосуванням інформаційних технологій. У роботі зазначено, що одним із шляхів вирішення цієї проблеми є впровадження онлайн-сервісів, соціальних мереж і нових методик в освітній процес. Обґрунтовано, що сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій допускає використання в навчальному процесі інноваційних методик навчання, однією з найефективніших, найсучасніших, найцікавіших із яких є мобільне навчання. Автори у своїй роботі розкрили, які саме процеси впливають на розвиток концепції мобільного навчання, класифікували засоби мобільного навчання та навели окремі приклади впровадження мобільного навчання в навчальний процес. У дослідженні описано окремі переваги та недоліки мобільного навчання, висвітлено результати аналізу перспектив упровадження мобільного навчання в навчальний процес. Автори зазначили, що власне зміст навчальної мобільності полягає в тому, що здобувачі освіти можуть здобувати знання та здійснювати навчальний процес без обмежень у часі та просторі, а це є важливим чинником на даному етапі розвитку суспільства. Результати представленого дослідження вказують на необхідність подальших досліджень із даної теми, а саме розроблення нових методів і форм використання мобільного навчання в навчальному процесі.

Посилання

Золотарьова І., Труш А. Застосування мобільного навчання в системі освіти. Системи обробки інформації. 2015. № 4. С. 147–150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_32 (дата звернення: 28.05.2022).

Кісіль Я. Мобільне навчання як засіб удосконалення навчального виховного процесу. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІІСТЕ-2015). С. 154–156. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5169/1/Kisil.pdf (дата звернення: 28.06.2022).

Мобільне навчання. URL: uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 27.03.2023).

Рафаєнко В. Використання мобільного навчання в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : IX Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція, 29–30 березня 2018 р. Умань : Візаві, 2018. 311 с. URL: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4278 (дата звернення: 27.03.2023).

Терещук С. Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. Вип. 138. C. 178–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_138_40 (дата звернення: 28.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21