ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.7

Ключові слова:

інформаційна безпека, мережа «Інтернет», здобувачі освіти, заклад освіти, ризик

Анотація

У статті висвітлюється проблематика досягнення інформаційної безпеки учасників освітнього процесу з метою організації безпечного освітнього середовища. Розкрито чотири загальні категорії ризику (ризик, пов’язаний із вмістом матеріалів, які представлені в інтернеті; ризик, пов’язаний із небажаними контактами; комерційний ризик; ризик, пов’язаний із використанням персональних даних), якому піддаються здобувачі освіти під час використання мережі «Інтернет». У роботі досліджено пріоритетні напрями розвитку інформаційної безпеки студентської молоді в закладах освіти, а також охарактеризовано детальну інформацію (персональні дані здобувачів освіти, викладачів та інших категорій працівників; структурована навчальна інформація, яка забезпечує освітній процес; наукові напрацювання, які наділено ознаками інтелектуальної власності та захищено законодавством), що перебуває в розпорядженні закладів освіти в Україні. Установлено, що в межах розроблення ефективної стратегії інформаційної безпеки закладів освіти виділяють такі основні напрями, як: нормативно-правове забезпечення, в організаційному плані, профілактична робота, адміністративно-організаційний, фізичний і технічний. Визначено, що безпека здобувачів освіти є одним із головних завдань цивілізованого суспільства, тому гарантувати їхню безпеку в інтернеті повинні всі, хто причетний до цього суспільства. Одним з основних завдань організації безпечного освітнього середовища є формування різнобічної інтелектуальної особистості, високий моральний рівень якої буде запорукою її інформаційної безпеки, а для цього необхідно підвищувати кваліфікацію педагогів із питань інформаційної безпеки, щоб уміти орієнтувати здобувачів освіти з безпечної поведінки в мережі «Інтернет» і регулярно проводити консультування з питань кібербезпеки, працювати не навздогін, а на випередження.

Посилання

Варивода К. Інформаційна безпека підлітків в інтернет-мережі. Молодий вчений. 2016. № 3. С. 365–368.

Ковальчук В. Проблеми інформаційної безпеки дітей різних вікових категорій. URL: file:///C:/Users/1/Downloads /komp_2010_8_17.pdf (дата звернення: 20.10.2022).

Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532).

Куницький В. Захист неповнолітніх в інформаційному просторі як об’єкт гуманітарної експертизи: український та зарубіжний досвід. Державне управління: теорія та практика. 2011. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Kunitskiy.pdf (дата звернення: 10.03.2023).

Малик Я. Інформаційна безпека України: стан та перспективи розвитку. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44. С. 13–20.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр. : Закон України від 9 січня 2007 р. № 537–V. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16?find=1&text=%E1%E5%E7%E (дата звернення: 22.12.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 18.02.2023).

Про Стратегію інформаційної безпеки : Указ Президента України від 28 грудня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text (дата звернення: 04.04.2023).

Спірін О., Ковальчук В. Методика забезпечення онлайн-безпеки старшокласників у навчально-виховному процесі школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 1 (21). URL: http://www.journal.iitta.gov.ua (дата звернення: 04.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21