МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СЮЖЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.11

Ключові слова:

українське народне мистецтво, живопис, народні картини, настінні сюжетні розписи, Козак Мамай, композиційна схема, іконографія, стилістика

Анотація

Важливим у сучасному розвитку освіти є вивчення народного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва, ознайомлення з яким виховує любов, збагачує світогляд, дає учням розуміння його цінності для становлення особистості, громадянина. У статті розглянуто вивчення сюжетних зображень в українському народному мистецтві на уроках образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Проаналізовано український народний живопис; досліджено історичні етапи становлення народних станкових картин; розкрито характерні ознаки твору народного мистецтва; проаналізовано основні теми, мотиви, художньо-смислові ознаки сюжетних зображень в українському народному мистецтві. Відмічено художні особливості та головні мотиви народних картин побутового жанру. Серед поширених – «Козак Мамай», «Доля селянина», «Наталка Полтавка», «Сватання», «Побачення» тощо. Проаналізовано композиційні схеми, їх колористичне вирішення, художні особливості. Простежено шляхи вивчення українського народного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої освіти та проаналізовано розділи та теми програми, дотичні до теми статті. Зазначено, що учні, які вивчають народне мистецтво на прикладі сюжетних зображень, вчаться аналізувати твори; створювати власні сюжетні композиції, розширюють знання про культурну та мистецьку спадщину України. Таким чином виховується любов до народного мистецтва, власне художнє бачення, збагачується емоційно-естетичний світогляд. Традиції українського народного мистецтва відроджують і розвивають народні майстри та професійні художники сьогодення. У даному напрямі дослідження можна продовжувати пошуки характерних особливостей станкового народного живопису різних регіонів України, конкретизувати більш детально один чи кілька його видів.

Посилання

Є. Антонович та ін. Народне мистецтво – невід’ємна складова частина матеріально-духовної, художньої культури. Декоративно-прикладне мистецтво : навчальний посібник / Львів, 1993. 272 с.

Археологія та стародавня історія України. Київ : Либідь, 1992. 374 с.

Бариш-Тищенко І. Основні тенденції сучасного традиційного народного і аматорського декоративно-ужиткового мистецтва. За матеріалами наукових розробок Центру культурних досліджень, музей І. Гончара. Київ, 2003. С. 4.

Білецький П. «Козак Мамай» – українська народна картина. Львів : Вид-во Львівського університету, 1960. 32 с.

Власенко С. Традиції народної картини в сучасному українському «наївному» мистецтві. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. С. 32.

Давидова М. Основні тенденції розвитку сучасного аматорського декоративно-ужиткового мистецтва. Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали Науково-практичної конференції. Харків : Мадрид, 2019. С. 20–25.

Народне мистецтво. Кращий твір року 2010 : альбом. Київ, 2010. 94 с.

Народне мистецтво. Кращий твір року 2011 : альбом. Київ, 2011. 92 с.

Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом / А. Вялець, Л. Білоус ; фото М. Андреєва. Київ : Мистецтво, 2009. 352 с.

Пошивайло (Марченко) Т. Особливості світогляду українських народних малярів. Традиційне й особистісне в мистецтві : кол. дослідж. за матеріалами Четвертих Гончарівських читань / відп. ред. М. Селівачов. Київ : УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. С. 367–374.

Прядко В. Звітна доповідь на II з’їзді Національної спілки майстрів народного мистецтва України 27 жовтня 2000 р. Народне мистецтво. 2000. № № 3–4. С. 2–7.

Роготченко О. Сьогоднішнє мистецтво здалека і зблизька. Українське мистецтво. 2003. № 1. С. 54–55.

Савицька Л. Народне мистецтво і художня культура України на початку ХХ століття. Традиційне й особистісне в мистецтві : кол. дослідж. за матеріалами Четвертих Гончарівських читань / відп. ред. М. Селівачов. Київ : УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. С. 375–380.

Селівачов М. Народне мистецтво і сучасність. Народне мистецтво. 1980. 36 с.

Селівачов М. До специфіки українського народного мистецтва. Народне мистецтво. 1997. № 2. 47 с.

Селівачов М. Сучасне мистецтво і народна творчість. Народне мистецтво. 1999. № № 3–4. 35 с.

Сержант Л. Декоративні розписи, витинанки, батик. Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом / А. Вялець, Л. Білоус ; фото М. Андреєва. Київ : Мистецтво, 2009. С. 275–293.

Смолій Ю. Сучасне народне мистецтво України: народність без берегів. Українське мистецтво. 2003. № 1. С. 65–67.

Традиційне й особистісне у мистецтві : кол. дослідж. за матеріалами Четвертих Гончарівських читань / відп. ред. М. Селівачов. Київ : УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. 423 с.

Українське народне мистецтво. Живопис : альбом / Б. Бутник-Сіверський, В. Заболотний. Київ : Мистецтво, 1967. 224 с.

Художньо-естетичний цикл. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2005. С. 60–90.

Шестакова О. Народна ікона. Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом / А. Вялець, Л. Білоус ; фото М. Андреєва. Київ : Мистецтво, 2009. С. 297–308.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21