ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (SOFT SKILLS) В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.12

Ключові слова:

учителі, батьки, Нова українська школа, освітній простір, соціальне мислення, soft skills (м’які навички)

Анотація

У статті досліджено роль м’яких навичок (soft skills), що є вкрай важливим для розвитку успішної, щасливої, реалізованої людини в епоху інформатизованого суспільства. Зауважено, що сучасний життєвий простір, насичений позитивними та негативними конотаціями, зумовлює необхідність оновлення змісту освітнього процесу школи та сім’ї. Тому заклад освіти повинен забезпечити якісні умови для формування змістовних soft skills. Запропоновано використання форм і методів роботи в освітній діяльності, що допоможе реалізувати засвоєння навичок soft skills в умовах освітнього середовища Нової української школи. Надано рекомендації щодо формування навичок соціальної комунікації в умовах сучасного закладу середньої освіти.

Посилання

Коваль К. Розвиток “soft skills” у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/827.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Н. Бібік та ін. ; за заг. ред. О. Овчарук. Київ : КІС, 2004. 112 с.

Концепція «Нова українська школа». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

М’які навички. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/М%27які_навички.

Наход С. Значущість “soft skills” для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23921/Nakhod%20S.%20%20..pdf?sequence=1

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей / за ред. І. Беха. Київ, 2018. 40 с.

Поняття «критичне мислення» у сучасній педагогіці. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Критичне_мислення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21