ДИДАКТИКА КУЛЬТУРИ ФІЛОСОФІЇ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.13

Ключові слова:

філософія освіти, Казимир Твардовський, логіка, психологія, пропедевтика філософії, вивчення філософії

Анотація

У сучасному світі, де зростає значущість філософії в освітньому процесі, педагогічна думка Казимира Твардовського, польського філософа, який жив і працював у період між двома світовими війнами, може бути корисною для сучасних освітян. У статті проаналізовано модель філософської освіти, яку пропонує К. Твардовський і яка має на меті формування критичного мислення та самосвідомості учнів. У статті проаналізовано модель філософської освіти, розроблену Казимиром Твардовським, яка має великий потенціал як пропедевтика філософії в середній школі й університеті. Автор розкриває зміст цієї моделі, яка, після невеликих змін, може стати цінним орієнтиром для розроблення конкретних підходів до освіти, сприяти формуванню критичного мислення та самосвідомості студентів. Стаття зосереджується на визначенні цілей освіти, які Казимир Твардовський поставив перед собою у своїй навчальній роботі. Автор наводить важливі аспекти педагогічної думки Твардовського, спрямовані на стимулювання активного мислення та самоосвіти студентів. Розглядаються питання розвитку критичного мислення, вільної думки, уміння аналізувати й оцінювати ідеї, а також прагнення до особистісного зростання через філософську рефлексію. Аналіз моделі філософської освіти, запропонованої Казимиром Твардовським, надає можливість розширити розуміння філософської освіти та педагогіки загалом. Цей підхід сприяє розвитку самостійності та критичного мислення студентів, здатності аналізувати складні концептуальні проблеми та формуванню власних філософських позицій. Окрім того, у статті розглядаються інші важливі аспекти філософської освіти, як-от формування особистісної культури та розвиток моральності учнів. К. Твардовський підкреслює, що особистість має бути здатною розв’язувати складні життєві проблеми та робити свідомий вибір. Філософська освіта має стати засобом формування таких навичок і умінь.

Посилання

Dąmbska I. Semiotyczne koncepcje w filozofii Kazimierza Twardowskiego. Tejże, Znaki i myśli: wybor pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.

Zegzuła-Nowak J. Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. 2012. № 15. S. 181.

Hejnicka-Bezwińska T. Pedagogika ogólna. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. S. 490.

Twardowski K. Psychologia wobec fizjologii i filozofii. Przewodnik Naukowy i Literacki. 1897. R. XXV.

Twardowski K. Przemówienie z okazji otwarcia Polskiego Towarzystwa filozoficznego we Lwowie. Przegląd Filozoficzny. 1904. R. VII.

Twardowski K. O potrzebach filozofii polskiej. Nauka Polska. T. 1.

Twardowski K. Filozofia w szkoe średniej. Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne. Lwów : Księgarnia S.A. “Książnica-Atlas” T.N.S.W., 1927a.

Twardowski K. Jak studiować filozofię? Tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne. Lwów : Księgarnia S.A. “Książnica-Atlas” T.N.S.W., 1927b.

Twardowski K. Kilka uwag o ministerialnym projekcie programu nauki filozofii w szkole średniej. Rozprawy i artykuły filozoficzne / K. Twardowski. Lwów : Księgarnia S.A. “Książnica-Atlas” T.N.S.W., 1927 c.

Twardowski K. Greka i łacina a filozofia. Filomata, 1933. L. 50.

Twardowski K. Dydaktyka ogólna Półrocze letnie 1902/3 // zbiory cyfrowe archiwum połączonych bibliotek wfis UW. Ifis PAN oraz PTF. AKT P-17-12. Karta № 8.

Twardowski K. Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich. Lwów : Towarzystwo Pedagogiczne, 1901.

Okoń W. Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2000. S. 373.

Woleński J. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21