УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.14

Ключові слова:

єдина електронна система звітності, мета діяльності, практичні психологи, соціальні педагоги, принципи, психологічна служба, психологічний супровід, структура

Анотація

Мета статті полягає в аналізі управлінських засад, з’ясуванні умов діяльності психологічної служби в системі освіти України, що сприятимуть підвищенню ефективності її функціонування. У роботі використано теоретичні й емпіричні методи дослідження, а саме: теоретичний аналіз і узагальнення психологічної практики; побудову теоретичних підходів і організаційно-методичних умов удосконалення практичної діяльності фахівців психологічної служби; опитування; вивчення методичної та звітної документації; методи статистичної обробки експериментальних даних. Результати дослідження відображають стан і розвиток психологічної служби в системі освіти України, аналіз діяльності, удосконалення науково-методичного забезпечення психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи, підвищення ефективності функціонування психологічної служби в системі освіти України та реалізацію статі 76 Закону України «Про освіту». Наукові результати дослідження – передумови для підвищення рівня діяльності працівників психологічної служби в даному напрямі, а отже, і для підвищення рівня вітчизняної науки в європейському та світовому вимірах. Наукова новизна полягає в наданні актуальних і оновлювальних статистичних даних щодо чисельності, забезпеченості, підвищення кваліфікації та звернення учасників освітнього процесу до працівників психологічної служби, а також проведення всеукраїнських, обласних методичних нарад, семінарів, конференцій, супервізійних груп тощо; запровадження єдиної електронної системи звітності. За результатами аналізу роботи психологічної служби в системі освіти України виокремлено головні проблеми та виклики, що постали перед фахівцями психологічної служби, запропоновано шляхи розвитку та вдосконалення системи психологічної служби через упровадження єдиної електронної системи звітності.

Посилання

Інтервізія для психологів : простий та корисний посібник / упоряд. : О. Павлишина, Т. Руденко. Київ, 2019. 28 с.

Максименко С. Загальна психологія : підручник. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704 с.

«Нова українська школа»: концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 22.01.2023).

Панок В. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : монографія. Київ: Ніка-центр, 2017. 188 с.

Панок В. Прикладна психологія у педагогічній практиці України. Психологія і суспільство. 2017. № 4. С. 94–108.

Положення про психологічну службу в системі освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 509. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18 (дата звернення: 22.01.2023).

Поташнюк Р. Психогігієна : навчальний посібник. Луцьк : Надстря, 2000. 62 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VIII. URL: http://zakon3.rada.govua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 22.01.2023).

Шапар В. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. Харків : Прапор, 2009. 672 с.

Фурман А., Надвинична Т. Психологічна служба університету: від моделі до технології. Психологія і суспільство. 2013. № 2. С. 80–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-21