МЕТОДОЛОГІЯ ТЬЮТОРИНГУ З ПОЗИЦІЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.1

Ключові слова:

тьюторинг, етапність тьюторства, методика тьюторської діяльності, когнітивна, соціальна, індивідуальна психологія.

Анотація

У пропонованій статті у контексті когнітивної, соціальної, індивідуальної та гештальтпсихології обґрунтовано вектори соціального, культурно-освітнього і антропологічного розширення тьюторингу як технології індивідуального освітнього супроводу, реалізованої в педагогічній магістратурі. Розкрито психологічне підґрунтя тьюторської технології, упровадженої в контекстно-компетентнісній моделі педагогічної магістратури. Зазначено, що саме тьюторинг, поєднуючи процеси забезпечення індивідуалізації освітнього простору, спираючись на формування усвідомленого запиту особистості до навчання, суб’єктність освітньої діяльності, є тією освітньою технологією, яка найбільш удало інтегрує традиційний (підтримування попереднього рівня культури) та інноваційний (розуміння й механізми пошуку нового) підходи, актуалізує психолого-педагогічні знання, виводить їх на новий рівень осмислення й узагальнення у контексті інтернаціоналізації освіти і формування відкритого освітнього середовища. У цих позиціях вектори соціального, культурно-освітнього і антропологічного розширення тьюторингу схарактеризовано з опертям на постулати когнітивної, соціальної, індивідуальної та гештальтпсихології. Послідовність етапів тьюторської діяльності (діагностико-мотиваційний, проєктний, реалізаційний, аналітичний) прокоментовано з урахуванням психологічних теорій атрибуції, лідерства, психогенних потреб, циклічності й стилів навчання. Методику тьюторингу («такти тьюторської дії»), зміст і послідовність етапів тьюторської діяльності (діагностико-мотиваційний, проєктний, реалізаційний, аналітичний) розкрито з урахуванням психологічних теорій атрибуції, лідерства, психогенних потреб, циклічності й стилів навчання.

Посилання

Бахмач Л. А. Ідея тьюторської системи навчання в класичних університетах. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2019. Вип. 1. С. 12–18.

Бойко А. М., Дем’яненко Н. М. Тьюторство як модель партнерських відносин «викладач – студент». Педагогіка та психологія. 2018. Вип. 1(7). С. 18–22.

Бундак О. А., Попов А. А., Туз Ю. О. Тьютор і тьюторинг у сучасній освіті і Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. № 64. С. 11–15.

Вєтров С. Поняття та алгоритм тьюторської діяльності. Київ, 2016. 16 с.

Гештальтпсихологія. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Дем’яненко Н. Архітектоніка тьюторингу у вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». 2018. Вип. 2(8). С. 13–17.

Дем’яненко Н. М. Відкритий освітній простір університету: контекстно-компетентнісна модель підготовки фахівця-педагога. Історико-педагогічні студії. 2022. Вип. 15–16. С. 44–54.

Дерев’янко С. П. Когнітивна психологія : навчально-методичні рекомендації. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021. 80 с.

Зарішняк І. М. Тьюторство як педагогічне явище. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2019. № 4. С. 10–18.

Клейнман П. Психологія 101: факти, теорія, статистика / пер. з англ. Ю. Кузьменко. Харків : КСД, 2023. 240 с.

Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : посібник. Київ : Міленіум, 2019. 307 с.

Ліхи Р. Л. Техніки когнітивної терапії. Київ : Науковий світ, 2023. 748 с.

Маслоу А. Мотивація і особистість. Термінологічна правка В. Данченко. Київ : PSYLIB, 2004. 400 с.

М’ясоїд П. Психологічне пізнання. Історія, логіка, психологія. Київ : Либідь, 2016. 560 с.

Осадча К. П. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2017. Вип. 4(90). С. 109–115.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2003. 992 с.

Скворчевська Є. Л. Когнітивні механізми мотивації досягнення. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2013. Вип. 46(1). С. 187–195.

Слінько Л. А. Тьюторство як технологія супроводу молодих спеціалістів. Інформаційно-методичний посібник управління освіти. 2018. Вип. 11(87). С. 37–38.

Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду / за ред. Н.В. Чепелєвої. Київ, 2008. 256 с.

Фрейре П. Формування критичної свідомості / пер. з англ. О. Дем'янчук. Київ : Юніверс, 2003. 176 с.

Чаюн Н. С. Тьюторська діяльність: сутнісні основи, практика, перспективи. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. № 2(58). С. 8–19.

Швець Т. Тьюторинг: теорія та практики. Київ : Шкільний світ, 2021. 168 с.

Demyanenko N. Tutoring as pedagogical action and new profession: systematic approach to the problem. Вища освіта України. 2020. № 2. С. 59–66.

Ivanytska O. Tendencies of tutoring and mentoring development at higher educational establishments of Germany. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2018. № 7/39. С. 73–84.

Jacobs A. M. Literacy, Cognitive Psychology of International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001. Pages 8971–8975 (англ.)

Kleinman P. Psych 101: Psychology Facts, Basics, Statistics, Tests, and More! Avon, Massachusetts: Adams Media, a of F+W Media division, Inc., 2012. 288 p.

Klima Gyula. Intentionality, Cognition, and Mental Representation in Medieval Philosophy. New York, 2015. 374 p.

Krzychał, S. Nauczyciel-tutor. Prakseołogiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego. Kraków: Impuls, 2018. 364 c.

Murray Henry A. Explorations in Personality. Oxford: Oxford University Press, 2007. 816 p.

Honey P., Mumford A. Preferred Learning Style Test. URL: https://sites.google.com/site/test300m/ sd (дата звернення: 22.07.2023).

Skupień S., Kowal S. Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami. Wychowawca. 2019, nr 10, s. 131–140.

Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 2022. Vol. 5, no. 4. P. 297–323.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22