СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.4

Ключові слова:

тенденції педагогічної освіти, концепція професійного розвитку викладачів, програма професійного розвитку викладачів, освіта дорослих.

Анотація

У статті висвітлено основні особливості й тенденції педагогічної освіти в європейських країнах та Сполучених Штатах Америки в контексті безперервної освіти, метою якої є забезпечення постійного са- морозвитку, самоосвіти та самовдосконалення особистості впродовж життя. Виявлена тісна кореляція між педагогічними освітніми тенденціями й змінами в системі освіти країн. Проаналізовано наукові дже- рела й зафіксовано такі тенденції педагогічної освіти: 1) переважний акцент на професійному розвитку, формуванні спеціальних професійних навичок; 2) запровадження в освітніх закладах експериментальних програм, спрямованих на розвиток у викладачів різних компетенцій (реляційних, дослідницьких, соціокуль- турних, лідерських), які ґрунтуються на активному навчанні, інтегруються в соціокультурний простір за- кладу освіти; 3) зосередженість державної політики на освіті, заснованій на дослідницькій діяльності; 4) використання й упровадження концепції професійного розвитку викладачів для дизайну програм / реалі- зації цього педагогічного феномена в освітній галузі; 5) налагодження ефективної співпраці між універси- тетами та загальноосвітніми школами / дошкільними закладами; 6) запровадження ініціатив уряду для покращення статусу вчительської професії, збільшення програм педагогічної освіти. Визначено особливос- ті програм професійного розвитку викладачів, як-от: 1) ґрунтуються на двох теоріях (змін / навчання); 2) ураховують такі педагогічні аспекти, як результативність навчання, управління конфліктними ситуаціями; 3) перенесення акценту педагогічної освіти з пріоритету отримати готові знання на їх активне здобуття / засвоєння, розкриття фундаментального пізнавального потенціалу. Звернено увагу на спільне / відмінне в європейській та українській системах освіти дорослих. Система педагогічної освіти знаходиться в процесі постійної трансформації, що вимагає теоретичної / методологічної / практичної адаптації, яка забезпечується відповідним інструментарієм. Основні тенденції розвитку педагогічної освіти реалізуються в процесі вдосконалення / організації професійної підготовки педагогічних кадрів.

Посилання

Кошарна Н. В. Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції. Молодий вчений. 2018. № 10(1). С. 66–69.

Таможська І. В. Зміст поняття «науково-педагогічна діяльність» в контексті сучасної парадигми освіти. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. № 2 (22). С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.32342/2522-4115-2021-2-22-5.

Таможська І. В. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2014. 294 с.

Aubusson P., Schuck S. Teacher education futures : today’s trends, tomorrow’s expectations. Teacher Development An international journal of teachers’ professional development. 2013. Vol. 17. Issue 3. 322–333. DOI: https://doi.org/10.1080/13664530.2013.813768.

Beavers A. Teachers As Learners : Implications Of Adult Education For Professional Development. Journal of College Teaching & Learning. 2009. Vol. 6(7). 25–30. DOI: https://doi.org/10.19030/tlc.v6i7.1122.

Caspersen J., Smeby J.-C. Research-based teacher education in Norway – a longitudinal perspective. International Journal of Educational Research. 2023. Vol. 119. 102177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102177.

Desimone L. M. Improving impact studies of teachers’ professional development : Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher. 2009. 38(3). 181–199.

Desimone L. M., Garet M. S. Best Practices in Teachers’ Professional Development in the United States. Psychology, Society, & Education. 2015. Vol. 7(3). 252–263.

Haug B. S., Mork S. M. Taking 21 st century skills from visionto classroom : What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education. 2020. Vol. 100. 103286. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103286.

Kumar I. A., Parveen S. Teacher Education in the Age of Globalization. Research Journal of Educational Sciences. 2013. Vol. 1(1). 8–12.

Mamatova N. K., Israilova N. K., Mamatov R. R., Sodikov D. K. German Education system and its pedagogical significance in the world Education system. International journal of innovations in engineering research and technology. 2021. Vol. 8. Issue 4. 99–102.

Murray J. Trends in teacher education across Europe : an initial analysis. New Aspects in European Teacher Education. 2016.

Piddubna N., Pavlova I., Iievliev O., Tamozhska I., & Varga N. Pedagogical features of the development of sociocultural competence in the process of Rural Education. Revista Brasileira de Educação do Campo. 2022. Vol. 7. e13892. DOI: https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e13892.

Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes. Rethinking Education : Investing in skills for better socio-economic outcomes : Communication from the European Commission. Strasbourg, 2012. 65 s.

Tamozhska I., Lehan I., Shcherbak I., Suprun D., & Hryhorenko T. Functioning and development of national and European adult education systems: a comparative aspect. Conhecimento & Diversidade, Niterói, Vol. 15 (40). 2023. 45–61. DOI: https://doi.org/10.18316/rcd.v15i40.11275.

Tamozhska I., Tymofiienko N., Demianiuk A., Klyap M., & Tsurkan M. Features of professional and pedagogical activity of a higher education teacher. Amazonia Investiga. 2023. 12(63). 148–155. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.13.

Wahlgren B., Mariager-Anderson K., Sorensen S. H. Expanding the traditional role of the adult education teacher – The development of relational competences and actions. Teaching and Teacher Education. 2016. Vol. 60. 303–311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.09.005.

Wayne A. J., Yoon K. W., Zhu P., Cronen S., & Garet M. S. Experimenting with teacher professional development : Motives and methods. Educational Researcher. 2008. Vol. 37. 469–479. DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X08327154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22