ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА ДУХОВНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.9

Ключові слова:

учнівська молодь, духовність, національна самосвідомість, творчий розвиток, традиції, національно-патріотичне виховання.

Анотація

У статті висвітлено поняття національної ідентичності та розвитку духовності учнівської молоді, а також співвідношення понять соціалізації, освіти, навчання і виховання. Розкрито національний характер та значення суспільного виховання у розвитку самосвідомості особистості, акцентовано увагу на сутності виховного ідеалу, ідеях національно-духовного виховання. Проаналізовано вплив традицій, рідної мови, звичаїв, мистецької творчості на збереження нації. Національно-патріотичне виховання визначається як цілеспрямований психолого-педагогічний вплив, спрямований на розвиток особистісних якостей і національної ідентичності учнів, на формування здатності до особистісної самореалізації та участі в суспільних процесах. Розглянуто теоретичні положення про сутність і закономірності розвитку особистості, її соціалізації, принцип системних підходів, широко використовуваних у сучасних наукових дослідженнях, методи когнітивного дослідження, застосування принципів світогляду до духовної творчості й практики, а також загальні психолого-педагогічні положення про сутність та розвиток особистості протягом її життя. Визначено, що шлях пізнання патріотизму, національної ідентичності нерозривно пов’язаний із теоретичним осмисленням історії України як держави, тому у дослідженні використано історичний і порівняльний методи дослідження. Оскільки національно-патріотичне виховання включає у себе організаційні, соціальні та інші аспекти життя, його важливим складником є формування в учнівської молоді любові до рідної землі, яке реалізується сім’єю у невимушеній соціальній атмосфері за допомогою збереження, примноження й передачі культурних традицій і засноване на гуманістичних принципах, які є основою для виникнення таких понять, як психолого-педагогічний супровід і підтримка, виховний простір, імідж молодих людей, заходи як чинник виховання, життєво-виховна ситуація.

Посилання

Бех І. Д. Патріотизм: сучасні знаки та орієнтири освіти. Рідна школа. 2015. № 1/2. С. 3–6.

Гарнійчук В. М. Досвід провідних країн світу щодо виховання патріотизму підростаючого покоління. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2015. Вип. 19. Кн. 1. С. 138–150.

Гура О. І., Гура Т. Є. Теоретико-методичні основи оцінювання управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти. Проблеми педагогіки вищої школи. 2019. № 2(33). С. 36–41.

Дем’янчук А. С., Марчук О. О. Висвітлення проблем патріотичного виховання молоді у працях відомих українських педагогів. Збірник наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 2018. № 1(19). С. 10–15.

Закон про мову в Україні набрав чинності. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/newsderzhavna-mova-zakon-chynnist/30057675.html (дата звернення: 29.09.2023).

Залановська Л. І. Психолого-педагогічні аспекти формування толерантності до роботи в умовах інклюзивної освіти. Psychological journal. 2019. № 3. С. 180–193.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : Наказ МОН України від 16 червня 2015 р. № 641. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#Text (дата звернення: 22.09.2023).

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016–2020 роки : Указ Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#Text (дата звернення: 20.09.2023).

Федоренко О. I. Діагностика національно-патріотичної вихованості учнів 5–6-х класів загальноосвітніх шкіл. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. № 4. С. 38–47.

Юрченко-Шеховцова Т. І. Правосвідомість особистості: теоретичний аналіз. Psychological journal. 2017. № 8(4). С. 134–144.

Яланська С. П. Психологічні аспекти розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі. Психологія особистості. 2016. № 1. С. 100–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-22