ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.14

Ключові слова:

міжкультурна компетентність, іноземна мова, ЗВО, дистанційне навчання, полікультурне середовище, онлайн-технології.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню можливостей дистанційного навчання для формування міжкультурної компетентності в процесі навчання іноземних мов. Виявлено переваги та недоліки дистанційного навчання в розвитку міжкультурної компетентності здобувачів освіти. Позитивними боками є свобода доступу до електронних ресурсів, скорочення витрат на навчання та економія часу, гнучкість навчання, можливість виставляти чіткі критерії оцінювання знань здобувачів освіти, різні формати навчання, реалізація потреби в самонавчанні, розширення комунікативного компонента освітньої діяльності, що слугує засобом розвитку міжкультурної взаємодії. Недоліками, які можуть стати на заваді формуванню міжкультурної компетентності, є періодична відсутність доступу до якісного Інтернет-зв’язку, виникнення технічних проблем, брак соціалізації, утрата мотивації до навчання. З’ясовано, що формування міжкультурної компетентності на заняттях з іноземної мови забезпечується за допомогою таких видів навчання, як традиційне онлайн та е-навчання. Традиційне забезпечується шляхом використання синхронних та асинхронних інструментів; е-навчання спричинило виникнення змішаного навчання. Стаття акцентує на ефективному формуванні міжкультурної компетентності за рахунок широкого жанрового розмаїття онлайн-технологій. Основними серед них є мультимедійні засоби, мобільні додатки, онлайн-курси, конференції, форуми, чат-боти, блог/подкаст-технології. Використання мережі Інтернет дає змогу створити реальні умови для міжкультурного спілкування. Відсутність кордонів, часових обмежень, психологічних ризиків, широкі перспективи для творчості та саморозвитку, можливість вибору форм та жанрів дистанційного навчання, роботи з автентичними матеріалами, культурознавче та лінгвосоціокультурне спрямування джерел інформації є ефективними чинниками формування міжкультурної компетентності здобувачів освіти.

Посилання

Гурова Т., Рябуха Т., Зіненко Н., Гостіщева Н. Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови. Naukovij visnik Melitipil’skogo deržavnogo pedagogičnogo universitetu. Seriâ: Pedagogika. 2019. № 2(23). С. 92–99. DOI: https://doi.org/10.33842/22195203-2019-23.

Кащук М. Г. Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання іноземної мови. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology. Theory, Experience, Problems. 2012. № 30. С. 366–370.

Мельник Н. Теоретичний аспект впливу дистанційного навчання на формування іншомовної мовленнєвої компетентності студентів немовних спеціальностей. Zakarpats’ki filologični studiї. 2021. Вип. 18. С. 125–129. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.18.22.

Щербицька В., Письменна І. Дистанційне навчання в процесі вивчення іноземних мов у ЗВО: досвід роботи. Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology. 2021. № 1(21). С. 279–283. DOI: https://doi.org/10.32342/2522-4115-2021-1-21.

Budianskа V. A. Formation of internet communication culture of students as a part of the culture of business communication. Pedagogični nauki: teoriâ, innovacijni tehnologiї. 2017. № 7(71). P. 36–48.

Kelley P. Making Minds: What՚s wrong with education – and what should we do about it? London, New York: Routledge, 2008. 200 p.

Reid E. Models of intercultural competences in practice. International Journal of language and linguistics. 2013. Vol. 1. № 2. Р. 44–53.

Traxler J. Current State of Mobile Learning. Mobile learning: Transforming the delivery of education and training. 2009. Vol. 1. P. 9–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23