Умови публікації

Завантажити інформаційний лист

Для опублікування статті у Випуску 17 за 2023 рік необхідно не пізніше 28 грудня 2023 року:

▶ Заповнити довідку про автора (посилання)

▶На електронну адресу naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації – 600 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання після 15 лютого 2024 року.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкована версія збірника буде відправлена авторам, які замовлять друкований примірник, після 15 березня 2024 р.

Всі учасники (співавтори) отримають іменний сертифікат, завірений підписом та печаткою засновника, що засвідчуватиме участь та публікацію і міститиме рекомендацію щодо зарахування не менше 0,3 кредиту ЄКТС (9 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців. Сертифікат міститиме серію, номер.
За бажанням автори можуть замовити друковану версію сертіфикату, вартість якої становить 250 грн.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua.