Умови публікації

Завантажити інформаційний лист

Для опублікування статті у Випуску 18 за 2024 рік необхідно не пізніше 30 квітня 2024 року:

▶ Заповнити довідку про автора (посилання)

▶На електронну адресу naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог.

Статті від авторів, які не мають наукового ступеня, приймаються виключно із рекомендацією до друку кафедри (Витяг з протоколу засідання кафедри) або рецензією наукового керівника.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації – 1100 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання до 15 липня 2024 року.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкована версія збірника буде відправлена авторам, які замовлять друкований примірник, до 30 серпня 2024 р.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua.