Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Бенера Валентина Єфремівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2865-3217

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Курач Микола Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7694-9007

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Банах Володимир Ігорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0903-5002

Дем’яненко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5932-2862

Дичківська Ілона Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т.І. Поніманської, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9353-5666

Гнізділова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7706-2427 

Казакова Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1499-3448

Калитка Світлана Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5446-2743

Кузава Ірина Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8087-7897

Кучер Тетяна Василівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9806-2821

Нищак Іван Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1750-6708

Онищук Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1521-0428

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко, Інститут педагогіки НАПН України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0301-1392

Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1680-6976

Pарот Галина, доктор ґабілітований, професор, професор кафедри методики і техніки навчання, Люблінський технічний університет, Республіка Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9095-0872

Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6197-9553

Тарасенко Ростислав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6258-2921

Титова Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри професійної підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-науквого інституту публічного управління та адміністрування, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9415-4427

Цідило Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0202-348x

Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7514-6632

Шеремет Марія Купріянівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спецпсихології та медицини, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5950-0267