Головна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаємо на сайті видання «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки».

Засновник: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1390 від 25.04.2024 року

Періодичність: 2 рази на рік.

ISSN 2410-2075 (print)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Галузь знань: Педагогічні науки.

Мови видання: українська, англійська, польська.

Збірник наукових праць містить статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки в умовах реалізації новітніх освітніх програм, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання тощо.

Опубліковані результати наукових досліджень різних напрямів педагогічної науки можуть бути корисними для науковців, вихователів, учителів, викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується в наукометричних базах даних, пошукових системах та депозитаріях: Index Copernicus International, Coogle Scholar, ISSN International Centre (м. Париж).

Наукове видання розміщене на сайті бібліотеки ім. В. Вернадського в розділі «Наукова періодика України».