Індексування

ІНДЕКСУВАННЯ ВИДАННЯ
«Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки»

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського — головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, найбільше за обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховище України. Наукове видання розміщене на сайті бібліотеки ім. В. Вернадського в розділі «Наукова періодика України».

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International – польської міжнародної наукометричної бази даних, що включає індексування, ранжування, реферування журналів і статей.