МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ РАДІАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.24

Ключові слова:

радіаційна грамотність, радіаційний ризик, вчитель загальноосвітньої школи, вчитель природничих дисциплін, міжпредметна інтеграція, науково-природничі знання.

Анотація

Стаття висвітлює аналіз та визначення міжпредметних зв’язків у навчанні радіаційної грамотності майбутніх вчителів природничих дисциплін. Встановлено, що реалізацію міжпредметних зв’язків під час вивчення радіаційної грамотності майбутніми вчителями природничих дисциплін доцільно розглядати у світлі сучасної природничо-наукової картини світу. Аналіз освітньо-професійних програм дозволив визначити, що відправною точкою у формуванні радіаційної грамотності вчителів природничих дисциплін є саме безпека життєдіяльності, оскільки її вивчення передбачає набуття знань та вмінь щодо радіаційних ризиків та способів захисту людини від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. Послідовне вивчення фізики, біології та хімії у поєднанні з низкою дисциплін соціально-гуманітарного напряму дозволяють забезпечити цілісні, об’єктивні уявлення щодо радіаційних ризиків та небезпек. Визначено, що реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення радіаційної грамотності майбутніми вчителями природничих дисциплін має важливе значення та повинна забезпечувати: системний і всебічний підхід до вивчення радіації; посилення практичної спрямованості навчання; розвиток у студентів критичного мислення та навичок розв’язання проблем; формування стійких ціннісних орієнтацій щодо безпечного використання ядерної енергії. Водночас обґрунтовано ряд дидактичних принципів (системності, цілісності, актуальності, практичної спрямованості та ціннісного підходу), котрі забезпечують міжпредметну інтеграцію під час вивчення радіаційної грамотності майбутніми вчителями природничих дисциплін та форми їх безпосередньої практичної реалізації.

Посилання

Глінчук Ю. Стан та проблеми формування фахової працеохоронної компетентності в студентів педагогічних спеціальностей. Нова педагогічна думка. 2019. №1. С. 13–16.

Кисільова Т. О., Фоменко О. З. Використання структурно-логічних схем для оптимізації викладання теми «іонізуючі випромінювання. Використання в медицині». Медична освіта. 2023. № 3. С. 62–68.

Сільвейстр А. М., Моклюк М. О. Синтез природничо-наукових знань учнів як шлях до поліпшення підготовки студентів природничих спеціальностей. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль. Тернопіль, 2022.

Ng David. Embracing interdisciplinary connections in academia. Nature Microbiology. 2022. Vol. 7.4. P. 470–470.

Meier Sherry L., Hovde Robert L., Meier Ronald L. Problem solving: Teachers' perceptions, content area models, and interdisciplinary connections. School science and Mathematics. 1996. Vol. 96(5). Р. 230–237.

Drobnic Vidic Andreja. Comparison of Interdisciplinary Connections between Mathematics and Other Subjects through Student-Centered Approaches. REDIMAT-Journal of Research in Mathematics Education. 2023. Vol. 12(1). Р. 29–55.

Colclough Nicholas Denys; lock, Roger; Soares, Allan. Pre‐service teachers’ subject knowledge of and attitudes about radioactivity and ionising radiation. International Journal of Science Education. 2011. Vol. 33(3). Р. 423–446.

Boyes Edward, Stanisstreet Martin. Children's Ideas about Radioactivity and Radiation: sources, mode of travel, uses and dangers. Research in Science & Technological Education. 1994. Vol. 12(2). Р. 145–160.

Eijkelhof, H., Millar Robin. Reading about Chernobyl: the public understanding of radiation and radioactivity. School Science Review. 1988. Vol. 70(251). Р. 35–41.

Henriksen Ellen K., Jorde Doris. High school students' understanding of radiation and the environment: Can museums play a role? Science education. 2001. Vol. 85(2). Р. 189–206.

Eggermont Gilbert, et al. PISA: A transdisciplinary Approach To Integrate Social Sciences In Radiation Protection. In: Finds and Results from the Swedish Cyprus Expedition: A Gender Perspective at the Medelhavsmuseet, 2004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23