ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ І-TREE ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-17.16

Ключові слова:

інструменти і-Tree, екосистемні послуги, фахові компетентності, екологи.

Анотація

У статті наведено важливість розуміння цінності поняття «екосистемні послуги» для формування фахових компетентностей майбутніх екологів. Під екосистемними послугами розуміють усі корисні ресурси та вигоди, які людина може отримати від природи. Одним з інноваційних підходів для оцінки екосистемних послуг представлено програмне забезпечення i-Tree. Наведено перелік компетентностей відповідно до Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія», формування яких можна здійснювати за допомогою інструментів і-Tree. Ці інструменти є безкоштовним та доступним програмним додатком, який дає змогу кількісно оцінити переваги та цінність дерев. Ураховуючи освітній потенціал і практично-прикладне значення програмного забезпечення, вивчено можливості використання в освітньому процесі інструментів і-Tree Eco, і-Tree-My Tree, і-Tree Canopy. Представлено досвід роботи із цими інструментами під час викладання таких освітніх компонентів, як «Загальноекологічна практика», «Ландшафтно-екологічна практика», «Екологія людини», «Екологічна освіта і культура». Уперше проаналізовано досвід використання інструментів і-Tree під час формування фахових компетентностей майбутніх екологів у закладах вищої освіти України. Легкість та доступність інструментів i-Tree Eco, і-Tree-My Tree, і-Tree Canopy у використанні дають змогу ефективно застосовувати їх в освітньому процесі та поширювати наукові знання щодо екосистемних послуг серед різних цільових груп.

Посилання

Оцінювання екосистемних послуг зелених насаджень із використанням інструменту i-Tree Eco / Д. І. Бідолах та ін. Науковий вісник НЛТУ України. 2023. № 33(2). С. 7–13. https://doi.org/10.36930/40330201.

Білецька Г. А. Становлення професійної екологічної освіти в Україні. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2011. № 5. С. 55–60.

Варуха А. Огляд підходів з оцінки екосистемних послуг через призму їх застосування для визначення збитків, завданих військовими діями рф та території України / за заг. ред. О. Кравченко. Львів : Манускрипт, 2022. 56 с.

Василюк О., Ільмінська Л. Екосистемні послуги. Огляди. Екол. дослідн. ст. «Глибокі Балики», Ржищів. громада, Фонд захисту «Біорізноманіття України», Ukrainian nature conservation group (UNCG). Київ : Фонд захисту біорізноманіття України, 2020. 77 с.

Забарна О. Г., Скок А. В., Триліс Д. О., Халаїм О. О. Можливості прозорої партисипативної та дієвої інвентаризації зелених зон Києва задля адаптації міста до зміни клімату. Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Біла Церква, 31 березня 2021 р. Біла Церква : Білоцерківдрук, 2021. С. 50–55.

Козак О. Ми і дерева : посібник. Вінниця : ТВОРИ, 2023. 32 с.

Козяр М. М., Купчак М. Я. Підготовка екологів до професійної діяльності як педагогічна проблема. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2017. Вип. 12. С. 31–35.

Про концепцію екологічної освіти в Україні : Закон України / Рішення колегії МОНУ № 13/6-19 від 20.12.2001. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=01E1O32CC0 (дата звернення: 10.11.2023).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення: 10.11.2023).

Про охорону навколишнього природнього середовища : Закон України від 25.02.1994 № 4041-12, зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 10.11.2023).

Проєкт i-Tree4UA. URL: https://ecoclubua.com/activities/current/i-tree4ua/ (дата звернення: 10.11.2023).

Семерня О. М. Формування професійних компетентностей екологів : монографія. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 253 с.

Смоляр Н. О., Ханнанова О. Р. Концепція підготовки фахівців у галузі екології у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання) : матеріали міжнар. наук.-практ.конф. Полтава, 2014. С. 228–231.

Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія». СВО-2018. Київ : МОН України, 2018. 19 с.

Ханнанова О. Р. Формування фахових компетентностей у студентів-екологів під час вивчення дисципліни «Вступ до фаху». Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVІІ Каришинські читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : Астрая, 2020. С. 380–381.

Abood, Margaret M. i-Tree Landscape: A Case Study in Best Practices for Education and Dissemination for Multiple User Groups. DePaul Discoveries. 2018. V.7, Article 8. Р. 1–14.

Chesapeake Bay Climate Adaptation Toolbox. i-Tree: Mytree. URL: https://www.marisa.psu.edu/collection/page-tool57.1/ (дата звернення: 10.11.2023).

I-Tree Eco. URL: https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco (дата звернення: 10.11.2023).

Teaching with I-Tree. URL: www.plt.org/curriculum/teaching-with-itree/ (дата звернення: 10.11.2023).

Welcome to I-Tree Canopy! URL: https://canopy.itreetools.org/ (дата звернення: 10.11.2023).

What is i-Tree? URL: https://www.itreetools.org/about (дата звернення: 10.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23